skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Chủ đề: Human rights xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Privacy rights in the digital age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy rights in the digital age

Anglim, Christopher ;Nobahar, Gretchen ;Kirtley, Jane E;; Anglim, Christopher ; Kirtley, Jane E. ; Nobahar, Gretchen

ISBN13: 9781619257481

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives

Greenleaf, Graham;

ISBN10: 0199679665 ; ISBN13: 9780199679669 ; E-ISBN10: 0191669148 ; E-ISBN13: 9780191669149

Toàn văn không sẵn có

3
Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment

Maja Brkan ; Evangelia Psychogiopoulou

ISBN10: 178471870X ; ISBN13: 9781784718701 ; E-ISBN10: 1784718718 ; E-ISBN13: 9781784718718

Toàn văn không sẵn có

4
Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights: Technologies and Legal Principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights: Technologies and Legal Principles

Enerstvedt, Olga Mironenko; Casanovas, Pompeu (Editor) ; Sartor, Giovanni (Editor)

Law, Governance and Technology Series

ISBN: 9783319581385 ; ISBN: 3319581384 ; E-ISBN: 9783319581392 ; E-ISBN: 3319581392 ; DOI: 10.1007/978-3-319-58139-2

Toàn văn không sẵn có

5
Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface

Helfer, Laurence R.;

ISBN: 9780521711258 ; ISBN: 9780521884372 ; ISBN: 0521711258 ; ISBN: 0521884373 ; E-ISBN: 9780511976032 ; E-ISBN: 0511976038 ; DOI: 10.1017/CBO9780511976032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Protection of Privacy in Tort Law : A Comparison between English and German Law

Cremer, Hans - Joachim

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations

Simic, Olivera

ISBN10: 3642284833 ; ISBN13: 9783642284830 ; E-ISBN10: 3642284841 ; E-ISBN13: 9783642284847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Philosopher Kings?: The Adjudication of Conflicting Human Rights and Social Values
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosopher Kings?: The Adjudication of Conflicting Human Rights and Social Values

Christie, George C

ISBN10: 0195341155 ; ISBN13: 9780195341157 ; E-ISBN10: 0199712387 ; E-ISBN13: 9780199712380

Toàn văn không sẵn có

9
Human Rights and Private Law Privacy as Autonomy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Private Law Privacy as Autonomy

Ziegler, Katja S

E-ISBN 1841137146 ; E-ISBN 9781841137148

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Privacy-Invading Technologies and Privacy by Design: Safeguarding Privacy, Liberty and Security in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy-Invading Technologies and Privacy by Design: Safeguarding Privacy, Liberty and Security in the 21st Century

Klitou, Demetrius; van Der Hof, Simone (Editor) ; van Den Berg, Bibi (Editor) ; Kosta, Eleni (Editor) ; Van Rompuy, Ben (Editor) ; Sieber, Ulrich (Editor)

Information Technology and Law Series

ISBN: 9789462650251 ; ISBN: 946265025X ; E-ISBN: 9789462650268 ; E-ISBN: 9462650268 ; DOI: 10.1007/978-94-6265-026-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Chinese Legal Reform and the Global Legal Order: Adoption and Adaptation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Legal Reform and the Global Legal Order: Adoption and Adaptation

Zhao, Yun ;Ng, Michael;

ISBN: 9781107182004 ; ISBN: 9781316633076 ; ISBN: 110718200X ; ISBN: 1316633071 ; E-ISBN: 9781316855645 ; E-ISBN: 1316855643 ; DOI: 10.1017/9781316855645

Toàn văn không sẵn có

12
Public Rights, Private Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Rights, Private Relations

Thomas, Jean;

ISBN10: 0199677735 ; ISBN13: 9780199677733 ; E-ISBN10: 0191665584 ; E-ISBN13: 9780191665585

Toàn văn không sẵn có

13
Unlocking Human Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlocking Human Rights

Halstead, Peter

ISBN10: 0415738342 ; ISBN10: 0415835976 ; ISBN13: 9780415738347 ; ISBN13: 9780415835978 ; E-ISBN10: 1315817756 ; E-ISBN13: 9781315817750

Toàn văn không sẵn có

14
Mediating Human Rights: Media, Culture and Human Rights Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediating Human Rights: Media, Culture and Human Rights Law

Gies, Lieve

ISBN10: 0415601525 ; ISBN13: 9780415601528 ; E-ISBN10: 1315863065 ; E-ISBN13: 9781315863061

Toàn văn không sẵn có

15
The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law

Hoffman, David;

ISBN: 9781107009325 ; ISBN: 1107009324 ; E-ISBN: 9780511920844 ; E-ISBN: 0511920849 ; DOI: 10.1017/CBO9780511920844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Constituting Economic and Social Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituting Economic and Social Rights

Young, Katharine G

ISBN10: 0198727895 ; ISBN13: 9780198727897 ; E-ISBN10: 0191639737 ; E-ISBN13: 9780191639739

Toàn văn không sẵn có

17
The Twilight of Human Rights Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Twilight of Human Rights Law

Posner, Eric A.

ISBN10: 019931344X ; ISBN13: 9780199313440 ; E-ISBN10: 0199313458 ; E-ISBN13: 9780199313457

Toàn văn sẵn có

18
What is right for children?: The competing paradigms of religion and human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is right for children?: The competing paradigms of religion and human rights

Martha Albertson Fineman ; Karen Worthington

E-ISBN 9780754674191 ; E-ISBN 9780754699019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Human Rights and European Law: Building New Legal Orders Volume I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and European Law: Building New Legal Orders Volume I

Arden, Mary;

ISBN10: 0198728573 ; ISBN13: 9780198728573 ; E-ISBN10: 019104427X ; E-ISBN13: 9780191044274

Toàn văn không sẵn có

20
Personal Freedom through Human Rights Law?: Autonomy, Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights International studies in human rights v. 98.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Freedom through Human Rights Law?: Autonomy, Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights International studies in human rights v. 98.

Marshall, Jill

ISBN10: 9004170596 ; ISBN13: 9789004170599 ; E-ISBN10: 9047412087 ; E-ISBN13: 9789047412083

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (29)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (8)
 2. 2001đến2004  (17)
 3. 2005đến2008  (45)
 4. 2009đến2013  (66)
 5. Sau 2013  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Dutch  (2)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Desai, Murli
 2. Huscroft, Grant
 3. Ssenyonjo, Manisuli
 4. Herring, Jonathan
 5. Goel, Sheetal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...