skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: C.E.E.O.L Journals - Free access xóa Chủ đề: Human Rights xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN ROMANIA AND REPUBLIC OF MOLDOVA. GUIDELINES

Petraru, Roxana Alina

CES Working Papers, 2011, Issue 2, pp. 330-335

ISSN: 2067 7693

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Roma Rights Centre Statement on Romani Women’s Rights

European Roma Rights Center, Editorial Team

Roma Rights Quarterly, 2006, Issue 4, pp. 69-72

ISSN: 1417-1503

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News Roundup. Snapshots from around Europe

European Roma Rights Center, Editorial Team

Roma Rights Quarterly, 2006, Issue 4, pp. 41-61

ISSN: 1417-1503

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comfort in Times of Change

Petrova, Dimitrina

Roma Rights Quarterly, 2006, Issue 4, pp. 79-81

ISSN: 1417-1503

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercive Sterilisation in Czech Republic: Civil and Criminal Law Aspects

Kopalová, Michaela

Roma Rights Quarterly, 2006, Issue 4, pp. 27-30

ISSN: 1417-1503

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN ESSAY ON HUMAN RIGHTS

Voskopoulos, Pavlos Chr.

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2004, Issue 4, pp. 76-87

ISSN: 1409-939X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ЕСЕЈ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Voskopoulos, Pavlos Chr.

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 2004, Issue 4, pp. 76-87

ISSN: 1409-939X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RÉINVENTION POSTCOMMUNISTE DE LA MODERNITÉ. I – L’ETAT DES LIEUX

Ciomoş, Virgil

Anuarul Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca - Seria HUMANISTICA, 2011, Issue IX, pp. 153-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1584-4404

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATO și respectarea drepturilor omului

Lungu, Eugen

Sfera Politicii, 2010, Issue 154, pp. 35-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronicle

European Roma Rights Center, Editorial Team

Roma Rights Quarterly, 2006, Issue 4, pp. 83-85

ISSN: 1417-1503

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights Education and Democracy

Mihr, Anja

Sfera Politicii, 2010, Issue 154, pp. 11-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Break Up of a Loose Union: What is Going On With Human Rights and European Integrations Processes in Serbia and Montenegro After Their Divorce?

Raković, Slaviša

Yearbook of the Balkan Human Rights Network, 2006, Issue 06, pp. 158-183

ISSN: 1840-1473

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEAN UNION AND HUMAN RIGHTS

Florentina , Burlacu

Cogito - Multidisciplinary research Journal, 2012, Issue 01 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-6706

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BETWEEN NON-INTERVENTION AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS: A MORAL ARGUMENT IN DEFENSE OF HUMANITARIAN INTERVENTION

Pop, Oana-Florina

CEU Political Science Journal, 2012, Issue 01, pp. 68-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1818-7668

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-Accession Human Rights Record: Assessing the Scope of Conditionality in the Field of Human Rights Promotion and Protection in Croatia

Petričušic, Antonija

Yearbook of the Balkan Human Rights Network, 2006, Issue 06, pp. 72-101

ISSN: 1840-1473

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASE STUDY OF FOUR NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS

Nikolovski, Dimitar; Kotevska, Biljana

Списание за европски прашања ЕВРОДИЈАЛОГ, 2012, Issue 16

ISSN: 1857-6222

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLIMATE CHANGE AND VULNERABILITY OF THE ARCTIC ELDERLY: AN ASSESSMENT FROM HUMAN RIGHTS POINT OF VIEW

Begum, Shahnaj

CES Working Papers, 2012, Issue 3a, pp. 459-479

ISSN: 2067 7693

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in the Republic of Croatia in 2006

Vidaković Mukić, Marta

Regional Human Rights Report, 2006, Issue 01

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rhetoric Of Rights In The UK Christian Churches Regarding Non-heterosexual Citizenship

Hunt, Stephen J.

Политикологија религије, 2010, Issue 2, pp. 183-200

ISSN: 1820-6581

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medijska nezavisnost i ljudska prava

Veljanovski, Rade

FACTA UNIVERSITATIS - Law and Politics, 2012, Issue 2

ISSN: 1450-5517

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2005  (2)
 3. 2006đến2006  (11)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Roma Rights Center, Editorial Team
 2. Voskopoulos, Pavlos Chr.
 3. Fremlová, Lucie
 4. Novakova, Kumjana
 5. Abdullai, Jonuz; Musliu, Albert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...