skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Chủ đề: Human Necessities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENWAGEN UND BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
CHARIOTS DE CUISINE ET SYSTÈME DE CUISINE D'AÉRONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENWAGEN UND BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
CHARIOTS DE CUISINE ET SYSTÈME DE CUISINE D'AÉRONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley cart and galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARIOT D'OFFICE ET SYSTEME D'OFFICE DANS UN AERONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locating engagement pin locking and unlocking apparatus

Johnson NOEL ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locating engagement pin locking and unlocking apparatus

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports equipment capable of adjusting operation mode

Johnson NOEL ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise apparatus capable of adjusting operation mode

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TWI385016B

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TWI449559B

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTICORPS ANTI-CYTOMEGALOVIRUS HUMAIN (HCMV) LARGEMENT NEUTRALISANT ET LEURS PROCEDE D'UTILISATION
BROADLY NEUTRALIZING ANTI-HUMAN CYTOMEGALOVIRUS (HCMV) ANTIBODIES AND METHODS OF USE THEREOF

Gardner, Thomas ; Moran, Thomas ; Tortorella, Domenico

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treadmill speed control system

Moran Thomas H ; Pyles Nathan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weight sensing base for an adjustable dumbbell system

Moran, Thomas H ; Flick, Edward L

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BASE DE DÉTECTION DE POIDS DESTINÉE À UN SYSTÈME D'HALTÈRE RÉGLABLE
WEIGHT SENSING BASE FOR AN ADJUSTABLE DUMBBELL SYSTEM

Moran, Thomas H ; Flick, Edward L

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于可调节哑铃系统的重量感测基部
Weight sensing base for an adjustable dumbbell system

Moran Thomas H ; Flick Edward L

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise apparatus capable of adjusting operation mode

Moran Thomas H ; Johnson NOEL R

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weight sensing base for an adjustable dumbbell system

Moran, Thomas H ; Flick, Edward L

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BASE DE DETECTION DE POIDS DESTINEE A UN SYSTEME D'HALTERE REGLABLE
WEIGHT SENSING BASE FOR AN ADJUSTABLE DUMBBELL SYSTEM

Moran, Thomas H ; Flick, Edward L

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, Thomas H
  2. Moran, Thomas
  3. Marjama, Marcus L
  4. Anderson, Todd D
  5. Moran Thomas H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...