skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Human Necessities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REDUCED SEAM PROTECTIVE SPORTS GLOVE

Cox Michael

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaveman golfe systems

Cox Michael

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF D'INJECTION POUR SERINGUE HYPODERMIQUE
INJECTION APPLICATOR FOR A HYPODERMIC SYRINGE

Cox, Michael

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RETICULATED DIGIT SHIELD FOR PROTECTIVE SPORTS GLOVE

Cox Michael G

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reticulated digit shield for protective sports glove

Cox Michael G

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTECTIVE SPORTS SHIN GUARD

Cox Michael G

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Golf club

Cox Michael A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS OF TREATING PEDIATRIC CANCERS

Cox, Michael ; Nanda, Nisha

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protective sports glove

Brown Austin ; Cox Michael

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS OF TREATING PEDIATRIC CANCERS

Cox Michael ; Nanda Nisha

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MÉTHODES DE TRAITEMENT DE CANCERS PÉDIATRIQUES
METHODS OF TREATING PEDIATRIC CANCERS

Cox, Michael ; Nanda, Nisha

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTECTIVE SPORTS GLOVE

Brown Austin ; Cox Michael

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTECTIVE SPORTS GLOVE

Brown Austin ; Cox Michael

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of treating pediatric cancers

Cox, Michael ; Nanda, Nisha

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS OF TREATING ACNE USING DUAL PANEL PHOTODYNAMIC THERAPY LAMP

Jones Ross Peter ; Cox Michael John ; Morrison Euan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODES DE TRAITEMENT DE CANCERS PEDIATRIQUES
METHODS OF TREATING PEDIATRIC CANCERS

Cox, Michael ; Nanda, Nisha ; Reynolds, Mark ; Smith, Steven A

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disposición de aspirador

Dyson, James ; Stickney, Timothy ; Gammack, Peter ; Cox, Michael

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHOTODYNAMISCHE THERAPIELAMPE MIT ZWEI PLATTEN
LAMPE POUR THÉRAPIE PHOTODYNAMIQUE À DEUX PANNEAUX
DUAL PANEL PHOTODYNAMIC THERAPY LAMP

Jones, Ross Peter ; Cox, Michael John ; Morrison, Euan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

소아암을 치료하는 방법

Cox Michael ; Nanda Nisha ; Reynolds Mark ; Smith Steven A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lámpara de terapia fotodinámica de panel doble

Jones, Ross Peter ; Cox, Michael John ; Morrison, Euan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (8)
 2. 1986đến1991  (15)
 3. 1992đến2001  (13)
 4. 2002đến2011  (17)
 5. Sau 2011  (105)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (141)
 2. French  (62)
 3. German  (30)
 4. Chinese  (10)
 5. Spanish  (3)
 6. Japanese  (2)
 7. Norwegian  (2)
 8. Finnish  (2)
 9. Danish  (1)
 10. Greek  (1)
 11. Korean  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patel, Roheet
 2. Cox, Michael John Henri
 3. Bearne, Peter David Alexander
 4. Middelkoop, Kirstin Elizabeth
 5. Mashal, Fadi Karim Moh'D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...