skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Chủ đề: Hoa Kỳ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Debating democracy's discontent : essays on American politics, law, and public philosophy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating democracy's discontent : essays on American politics, law, and public philosophy

Allen Anita L.; Regan Milton C

Oxford ; New York : Oxford University Press, 1998. - (320.973 DEB 1998) - ISBN0198294964;ISBN0198294840 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Regan Milton C
  2. Allen Anita L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...