skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Hoá học hữu cơ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số câu hỏi và bài tập hoá hữu cơ : dùng cho học sinh chuyên Hoá, sinh viên cao đẳng - đại học chuyên ngành Hoá, giáo viên Hoá THPT

Triệu Quý Hùng; Đào Văn Ích Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0076 MOT 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận Chủ biên

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 2

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(2) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết , bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
General, organic, and biological chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General, organic, and biological chemistry

Amend John R.; Armold Melvin T; Mundy Bradford P.

Fort Worth : Saunders College Pub., c1993 - (540 AME, 1993) - ISBN0030290120

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 1

Đỗ Đình Rãng chủ biên

H. : ĐHQGHN, 1997 - (547 HOA(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 2

Đỗ Đình Rãng chủ biên

H. : ĐHQG, 1997 - (547 HOA(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : giáo trình cho các trường đại học. Tập 1

Hoàng Trọng Yêm chủ biên

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999 - (547.0071 HOA(1) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 2

H. : Y học, 1976 - (547 HOA(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Chemistry

Carey Francis A.

N.Y.,... : McGraw-Hill, 1992 - (547 CAR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Zweiter Band

Berlin : Julius Springer , 1920 - (547 BEI(4) 1920)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Dreiundzwanzigster Band

Berlin : Julius Springer , 1936 - (547 BEI(36) 1936)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Minh Thảo

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 NG-T 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry

Schmid George H.

St. Louis ; London : Mosby, c1996. - (547 SCH 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry

Solomons Graham T.W.; Fryhle Craig B

N.Y. : John Wiley & Sons , 1998 - (547 SOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển tập bài giảng hoá học hữu cơ

Cao Cự Giác

H. : ĐHQG, 2001 - (547 CA-G 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 2

PhanTống Sơn; Lê Đăng Doanh--

H. : KH và KT , 1977 - (547 PH-S(2) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Stebenter Band

Berlin : Julius Springer , 1925 - (547 BEI(13) 1925)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Chemistry : Structure and Reactivity

Ege Seyhan N.

Boston : Hougton Mifflin Com, 1999 - (540 EGE 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

March's Advanced Organic Chemistry : Reactions, Mechanisms, and Structure

Smith Michael B.; March Jerry

N.Y. : John Wiley & Sons , 2001 - (547 SMI 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (49)
 2. 1970đến1979  (21)
 3. 1980đến1990  (51)
 4. 1991đến2000  (68)
 5. Sau 2000  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (196)
 2. Luận án, luận văn  (25)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (173)
 2. Vietnamese  (53)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...