skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Chủ đề: Hoá học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, subject Index, A-I. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học đại cương. Tập 3

Glinka N.L.; Bùi Ngọc Dũng người dịch

H. : Giáo dục, 1964 - (540 GLI(3) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc du lịch trong thế giới hoá học. Tập 1

Spautxut Z.

H. : Giáo dục, 1964 - (540 SPA(1) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay hoá học

Pelenman V.I.; Hoàng Nhâm

H. : KHKT , 1972 - (540.3 PEL 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, subject Index, J-Z. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts. Vol. 61, Formula Index. July-December, 1964.

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Colu. : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(61) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 62, formula Index, January-June, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(62) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, subject Index, P-Z. January-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(64) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 66, subject Index, J-Z. January-June, 1967

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1968 - (540 CHE(66) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts. Vol. 65, author Index. Numuerical Patent Index. Patenr Concordance. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 63, author Index. Numerical PatentIndex. Patent Concordance. July-December, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1966 - (540 CHE(63) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 66, formula Index. Index of Ring Systems. Hetero Atom in Context Index. January-June, 1967

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1968 - (540 CHE(66) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, author Index. Numerical Patenr Index. Patenr Concordance. January-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1966 - (540 CHE(64) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, formula Index. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 62, subject Index, J-Z. January-June, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1966 - (540 CHE(62) 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 66, subject Index, A-I. January-June, 1967

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1968 - (540 CHE(66) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, formula Index. Hanuary-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(64) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Abstracts . Vol. 61, Subject Index, A-I. July-December, 1964.

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(61) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 64, subject Index, E-O. January-June, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(64) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 62, author Index, Numerical Patent Index. Patent Concordance. January-June, 1965

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1965 - (540 CHE(62) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (10)
 2. 1963đến1964  (6)
 3. 1965đến1966  (15)
 4. 1967đến1969  (24)
 5. Sau 1969  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (62)
 2. Vietnamese  (11)
 3. Russian  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...