skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

« Comment se comporter avec un roi chrétien » : l’ouvrage perdu d’Abū l-Ḥasan ʿAlī Ibn al-Qaṭṭān et les enjeux du cérémonial almohade

Ghouirgate, Mehdi

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 12 December 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-1327 ; E-ISSN: 2105-2271 ; DOI: 10.4000/remmm.8587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les États-Unis de l’Inde : la différence indienne vue par la diplomatie française à la fin du dix-huitième siècle

Smith, Blake

La Révolution française, 23 June 2015

E-ISSN: 2105-2557 ; DOI: 10.4000/lrf.1254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Discours historique de l’estat du royaume de Borno, genèse et construction d’une histoire du Borno par un captif de Tripoli au XVIIe siècle

Dewière, Rémi

Afriques, 14 May 2014

E-ISSN: 2108-6796 ; DOI: 10.4000/afriques.1170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un poste consulaire en Macédoine, Bitola-Monastir, 1851-1912

Lory, Bernard

Cahiers balkaniques, 01 June 2011, pp.127-148

ISSN: 0290-7402 ; E-ISSN: 2261-4184 ; DOI: 10.4000/ceb.849

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Forgotten Peace - Mediation at Niagara Falls
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forgotten Peace - Mediation at Niagara Falls

Small, Michael

E-ISBN: 9780776618791 ; E-ISBN: 0776618792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversation au fil du pinceau entre lettrés de l’archipel et de la péninsule

Grépinet, Vincent

Cipango, 30 April 2012, pp.63-88

ISSN: 1164-5857 ; E-ISSN: 2260-7706 ; DOI: 10.4000/cipango.1120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kōkan hitsudan 江關筆談

Hakuseki, Arai

Cipango, 30 April 2012, pp.89-113

ISSN: 1164-5857 ; E-ISSN: 2260-7706 ; DOI: 10.4000/cipango.1127

Toàn văn sẵn có

8
Summary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary

Péquignot, Stéphane

Casa de Velázquez

ISBN: 9788496820296 ; ISBN: 8496820297 ; E-ISBN: 9788490961254 ; E-ISBN: 8490961255

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (6)
 2. English  (6)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mehdi Ghouirgate
 2. Bernard Lory
 3. Small, Michael
 4. Rémi Dewière
 5. Péquignot, Stéphane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...