skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 338  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

A Companion to International History 1900–2001, Chapter 2, p.26-38

ISBN: 9781405125741 ; E-ISBN: 9780470690925 ; DOI: 10.1002/9780470690925.ch2

Toàn văn sẵn có

2
Art and nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art and nationalism

Matoš, Antun Gustav

Central European University Press

ISBN: 9789637326646 ; ISBN: 9637326642 ; E-ISBN: 9786155211942 ; E-ISBN: 6155211949

Toàn văn sẵn có

3
2. The Germanic Race and Norwegian Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2. The Germanic Race and Norwegian Nationalism

Kyllingstad, Jon Røyne

Open Book Publishers

ISBN: 9781909254541 ; ISBN: 1909254541 ; E-ISBN: 9782821876217 ; E-ISBN: 2821876211

Toàn văn sẵn có

4
Chapter 2. “We Were Defending the State”: Nationalism, Myth, and Memory in Twentieth-Century Croatia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 2. “We Were Defending the State”: Nationalism, Myth, and Memory in Twentieth-Century Croatia

Biondich, Mark

Central European University Press

ISBN: 9789639241824 ; ISBN: 9639241822 ; E-ISBN: 9786155053856 ; E-ISBN: 6155053855

Toàn văn sẵn có

5
Nationalism, idea of the nation-state and the Habsburg Monarchy
Nationalism, idea of the nation-state and the Habsburg Monarchy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, idea of the nation-state and the Habsburg Monarchy

Kováč, Dušan

Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences, pp.98-109

ISBN: 9788089388818

Toàn văn sẵn có

6
Art, nationalism and politics during occupation and Restoration Rome: “Che razza infame, quella dei leccaculi!”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art, nationalism and politics during occupation and Restoration Rome: “Che razza infame, quella dei leccaculi!”

Thomasson, Fredrik

The city of the soul: The literary making of Rome, pp.169-183

Series ISSN: 1102-7940 ; ISSN: 1102-7940 ; ISSN: 1102-7940

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art, nationalism and politics during occupation and Restoration Rome: “Che razza infame, quella dei leccaculi!”

Thomasson, Fredrik; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

The city of the soul: The literary making of Rome, pp. 169-183

ISSN: 1102-7940

Toàn văn không sẵn có

8
How to Define a “Nation”? A Thing, a Group, or a Category?
How to Define a “Nation”? A Thing, a Group, or a Category?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Define a “Nation”? A Thing, a Group, or a Category?

Vörös, László

Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History, pp.11-23

ISBN: 9788089396269 ; ISBN: 8089396267

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Movements against Nation States: Bohemia and Lombardy between the Habsburg Empire, the German Confederation and Piedmont

Körner, A; Moggach, D ; Stedman Jones, G

Moggach, D and Stedman Jones, G, (eds.) The 1848 Revolutions and European Political Thought. (pp. 345-382). Cambridge University Press: Cambridge, UK. (2018)

Toàn văn sẵn có

10
Po‐Mo Med
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Po‐Mo Med

A Companion to Mediterranean History, Chapter 8, p.122-135

ISBN: 9780470659014 ; E-ISBN: 9781118519356 ; DOI: 10.1002/9781118519356.ch8

Toàn văn không sẵn có

11
Introduction
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History, pp.7-9

ISBN: 9788089396269 ; ISBN: 8089396267

Toàn văn sẵn có

12
Chapter Three. Collective Remembering and Collective Forgetting
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter Three. Collective Remembering and Collective Forgetting

Byford, Jovan

Central European University Press

ISBN: 9789639776319 ; ISBN: 9639776319 ; E-ISBN: 9786155211546 ; E-ISBN: 615521154X

Toàn văn sẵn có

13
The Slav and the Czech
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Slav and the Czech

Borovský, Karel Havlíček

Central European University Press

ISBN: 9789637326608 ; ISBN: 963732660X ; E-ISBN: 9786155211249 ; E-ISBN: 6155211248

Toàn văn sẵn có

14
In Search of “National Memory”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Search of “National Memory”

Kopecek, Michal

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

15
The Czechoslovak Legionary Tradition and the Battle Against the “Beneš Doctrine” in Czech Historiography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Czechoslovak Legionary Tradition and the Battle Against the “Beneš Doctrine” in Czech Historiography

Kocourek, Katya A. M

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

16
Begetting & Remembering
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Begetting & Remembering

Johnson, Owen V

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

17
The Many Moralists and the Few Communists
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Many Moralists and the Few Communists

Laczó, Ferenc

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

18
The Revisions of the 1956 Hungarian Revolution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Revisions of the 1956 Hungarian Revolution

Mink, András

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

19
Ethiopia, International Law and the First World War. Considerations of Neutrality and Foreign Policy by the European Powers, 1840-1919
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethiopia, International Law and the First World War. Considerations of Neutrality and Foreign Policy by the European Powers, 1840-1919

Zollmann, Jakob

Centre français des études éthiopiennes

E-ISBN: 9791036523786 ; DOI: 10.4000/books.cfee.1311

Toàn văn sẵn có

20
Chapter Two. The Life of Nikolaj Velimirović and His Changing Public Image, 1945–2003
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter Two. The Life of Nikolaj Velimirović and His Changing Public Image, 1945–2003

Byford, Jovan

Central European University Press

ISBN: 9789639776319 ; ISBN: 9639776319 ; E-ISBN: 9786155211546 ; E-ISBN: 615521154X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 338  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (306)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (12)
 2. 1950đến2005  (6)
 3. 2006đến2010  (7)
 4. 2011đến2015  (291)
 5. Sau 2015  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. City Of The Soul  (1)
 2. In: Moggach  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. St Clair, William
 2. Davidson, Alastair
 3. Faller, Helen M
 4. Thuillard, Hassan
 5. Byford, Jovan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...