skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Triumph of order democracy and public space in New York and London
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triumph of order democracy and public space in New York and London

Keller, Lisa

E-ISBN 9780231146722 ; E-ISBN 9780231146739 ; E-ISBN 9780231518475

Toàn văn sẵn có

2
The city at stake secession, reform, and the battle for Los Angeles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The city at stake secession, reform, and the battle for Los Angeles

Sonenshein, Raphael J

E-ISBN 0691126038 ; E-ISBN 9780691126036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300

Reynolds, Susan

ISBN: 0-198731-47-7 ; ISBN: 1-98219555 ; ISBN: 978-0198731-47-4

Toàn văn sẵn có

4
Militant liverpool a city on the edge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Militant liverpool a city on the edge

Frost, Diane

E-ISBN 9781846318634 ; E-ISBN 9781846318054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The burghs and parliament in Scotland, c.1550–1651
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The burghs and parliament in Scotland, c.1550–1651

Alan R. Macdonald

E-ISBN 9780754653288 ; E-ISBN 9780754684299

Toàn văn không sẵn có

6
Medieval cities their origins and the revival of trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medieval cities their origins and the revival of trade

Pirenne, Henri

E-ISBN 9780691162393 ; E-ISBN 9781400851201

Toàn văn sẵn có

7
Local elections and the politics of small-scale democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local elections and the politics of small-scale democracy

Oliver, J. Eric

E-ISBN 9780691143569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
From recovery to catastrophe municipal stabilization and political crisis in Weimar, Germany (Monographs in german history)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From recovery to catastrophe municipal stabilization and political crisis in Weimar, Germany (Monographs in german history)

Ben Lieberman

E-ISBN 1571811044 ; E-ISBN 9781571811042

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến2006  (1)
 3. 2007đến2009  (1)
 4. 2010đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Callen, Z.
 2. Macdonald, Alan R.
 3. Mccormick, Michael
 4. Alan R. Macdonald
 5. Oliver, J.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...