skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Regards sur l’histoire coloniale en Inde
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regards sur l’histoire coloniale en Inde

Chatterjee, Partha

Graduate Institute Publications

ISBN: 9782296097315 ; ISBN: 2296097316 ; E-ISBN: 9782940503926 ; E-ISBN: 2940503923 ; DOI: 10.4000/books.iheid.5865

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power

Chatterjee, Partha

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-4260-5 ; DOI: 10.1515/9781400842605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

colonialism, nationalism, and colonialized women: the contest in India

Chatterjee, Partha

American Ethnologist, November 1989, Vol.16(4), pp.622-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1525/ae.1989.16.4.02a00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and the Nationalization of Hinduism

Chatterjee, Partha

Social Research, Spring 1992, Vol.59(1), p.110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Genre, postcolonialisme et diversité de mouvements de femmes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, postcolonialisme et diversité de mouvements de femmes

Bahri, Deepika ; Carneiro, Sueli ; Castillo, Rosalva Aída Hernández ; Chatterjee, Partha ; Crenshaw, Kimberlé Williams ; Curiel, Ochy ; Dayan-Herzbrun, Sonia ; Dorlin, Elsa ; Fougeyrollas-Schwebel, Dominique ; Gargallo, Francesca ; Gasa, Nomboniso ; Gipoulon, Catherine ; Haase-Dubosc, Danielle ; Hill collins, Patricia ; Jad, Islah ; Kian, Azadeh ; Lal, Maneesha ; Masson, Sabine ; Michel, Andrée ; Mohanty, Chandra Talpade ; Molyneux, Maxime ; Narayan, Uma ; Shohat, Ella ; Talpade mohanty, Chandra ; Tawa lama-Rewal, Stéphanie ; Tiyambe zeleza, Paul ; Trat, Josette ; Verschuur, Christine ; Werneck, Jurema; Verschuur, Christine (Editor)

ISBN: 9782296097315 ; ISBN: 2296097316 ; E-ISBN: 9782940503926 ; E-ISBN: 2940503923 ; DOI: 10.4000/books.iheid.5848

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carving Blocs: Communal Ideology in Early Twentieth-Century Bengal

Chatterjee, Partha

The American Historical Review, Vol.105(3), p.912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews: Agrarian Bengal

Chatterjee, Partha

The Journal of Asian Studies, Vol.47(3), p.670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

8
A Princely Impostor? The Strange and Universal History of the Kumar of Bhawal
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Princely Impostor? The Strange and Universal History of the Kumar of Bhawal

Rocher, Rosane ; Chatterjee, Partha

Journal of the American Oriental Society, 10/2003, Vol.123(4), p.934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3590024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1991  (1)
 3. 1992đến1999  (1)
 4. 2000đến2003  (2)
 5. Sau 2003  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. French  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chatterjee, Partha
 2. Partha Chatterjee
 3. Chatterjee, P
 4. Mohanty, Chandra Talpade
 5. Gipoulon, Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...