skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History, 18th Century xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genitalia and Infertility

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540882 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Munchhausen Syndrome, Karl Frederic Von Munchhausen (1720 - 1797)

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.37-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540818 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pituitary

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540883 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herman Boerhaave - Master Clinician and Humanist

Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, November 2018, Vol.93(11), pp.e119-e120 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 30392557 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2018.09.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Diagnostic Techniques to Endocrinology

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.136-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540885 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thyroid: From 16th to 20th Century

Guaraldi, Federica ; Pasquali, Renato

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.131-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540879 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antoine Lavoisier--Father of Modern Chemistry

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540820 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Johannes Purkinje (1787-1869)

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.45-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540828 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electricity and The Heart--Philatelic Sequelae

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.141-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26543992 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Leopold Auenbrugger--Founder of Percussion Technique

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.38-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540819 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean Corvisart (1755-1821)

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540826 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical philately. Joseph Priestly-discoverer of oxygen

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2013, Vol.61(3), pp.214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 24475689 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hermann Boerhaave (1668-1738)

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540816 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lazzaro Spallanzani (1729-1799)

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540821 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723)

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.34-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540814 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Priestly--Discoverer of Oxygen

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.40-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540822 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RT Laennec (1781 - 1826)

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.44-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540827 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herman Boerhaave (1668-1738)

Annals of the rheumatic diseases, July 1995, Vol.54(7), pp.538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4967 ; PMID: 7668894 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean Nicolas Corvisart (1755-1821)

Davies, M K ; Hollman, A

Heart (British Cardiac Society), July 1997, Vol.78(1), pp.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-6037 ; PMID: 9290389 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dominique J Larrey (1766-1842)

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540825 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 71  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (66)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (5)
 2. 1990đến1994  (19)
 3. 1995đến2004  (14)
 4. 2005đến2011  (6)
 5. Sau 2011  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (70)
 2. Spanish  (5)
 3. Portuguese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haas, L.F.
 2. Pai-Dhungat, J.V.
 3. Parikh, Falguni
 4. Tan, S.Y.
 5. Guaraldi, Federica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...