skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on cement mortar and concrete made with sewage sludge ash

Chang, F C ; Lin, J D ; Tsai, C C ; Wang, K S

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2010, Vol.62(7), pp.1689-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 20935389 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2010.459

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the mechanical-chemical stabilization process for municipal solid waste incinerator fly ash on the chemical reactions in cement paste

Chen, Cheng-Gang ; Sun, Chang-Jung ; Gau, Sue-Huai ; Wu, Ching-Wei ; Chen, Yu-Lun

Waste management (New York, N.Y.), April 2013, Vol.33(4), pp.858-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 23375995 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.12.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as sand replacement

Sales, Almir ; Lima, Sofia Araújo

Waste management (New York, N.Y.), June 2010, Vol.30(6), pp.1114-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 20163947 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2010.01.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of drying-wetting cycles on leaching behavior of cement solidified lead-contaminated soil

Li, Jiang-Shan ; Xue, Qiang ; Wang, Ping ; Li, Zhen-Ze ; Liu, Lei

Chemosphere, December 2014, Vol.117, pp.10-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 25433988 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.05.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydration and leaching characteristics of cement pastes made from electroplating sludge

Chen, Ying-Liang ; Ko, Ming-Sheng ; Lai, Yi-Chieh ; Chang, Juu-En

Waste management (New York, N.Y.), June 2011, Vol.31(6), pp.1357-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 21295462 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2010.12.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of an alkaline environment on the engineering behavior of cement-stabilized/solidified Zn-contaminated soils

Liu, Jingjing ; Zha, Fusheng ; Deng, Yongfeng ; Cui, Kerui ; Zhang, Xueqin

Environmental science and pollution research international, December 2017, Vol.24(36), pp.28248-28257 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 29022206 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-017-0400-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of MSW fly ash-calcium sulfoaluminate cement matrix and stabilization/solidification on heavy metals

Qian, G R ; Shi, J ; Cao, Y L ; Xu, Y F ; Chui, P C

Journal of hazardous materials, 21 March 2008, Vol.152(1), pp.196-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 17728061 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation into the stabilization/solidification performance of Portland cement through cement clinker phases

Qiao, X C ; Poon, C S ; Cheeseman, C R

Journal of hazardous materials, 10 January 2007, Vol.139(2), pp.238-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 16839680 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-treatment of flotation waste, neutralization sludge, and arsenic-containing gypsum sludge from copper smelting: solidification/stabilization of arsenic and heavy metals with minimal cement clinker

De-Gang, Liu ; Xiao-Bo, Min ; Ke, Yong ; Li-Yuan, Chai ; Yan-Jie, Liang ; Yuan-Cheng, Li ; Li-Wei, Yao ; Zhong-Bing, Wang

Environmental Science and Pollution Research International, Mar 2018, pp.7600-7607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-017-1084-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste management (New York, N.Y.), June 2009, Vol.29(6), pp.1952-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 19216067 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Tzen-Chin
 2. Xue, Qiang
 3. Li, Zhen-Ze
 4. Shi, J
 5. Gau, Sue-Huai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...