skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils

Li, Xiaoyan ; Cao, Yijin ; Qi, Le ; Shu, Fu

Chinese Journal of Geochemistry, 2012, Vol.31(2), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-012-0564-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals accumulation effect in rabbit body fluids after smoking

Zhong, Kuang-biao ; Gui, Ming ; Zhu, Li-yong ; Li, Wei ; Guan, Cha-xiang ; Guo, Fang-qiu

Journal of Central South University of Technology, 2011, Vol.18(5), pp.1408-1412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-9784 ; E-ISSN: 1993-0666 ; DOI: 10.1007/s11771-011-0854-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0100-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint toxic effects of heavy metals and atrazine on invasive plant species Solidago Canadensis L .

Han, Zhaoxiang ; He, Guandong ; Wang, Jiahong ; Lü, Chunxia

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.523-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0536-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in soils of Port Harcourt and its environs, Niger Delta, Nigeria

Odigi, Minapuye ; Ukren, Lucky ; Nwankwoala, Hycienth

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.415-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0527-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M. ; Khan, S. ; Shakirullah, M. ; Asim, S.M. ; Ahmad, I. ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaching of heavy metals from Dexing copper mine tailings pond

Guo, Yao-Guang ; Huang, Peng ; Zhang, Wu-Gang ; Yuan, Xue-Wu ; Fan, Feng-Xia ; Wang, Huan-Li ; Liu, Jian-She ; Wang, Zhao-Hui

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2013, Vol.23(10), pp.3068-3075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62835-6

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of compounded chelants on removal of heavy metals and characteristics of morphologic change in soil from heavy metals contaminated sites

Yin, Xue ; Chen, Jia-Jun ; Lü, Ce

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, February 2014, Vol.35(2), pp.733-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24812971 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of heavy metals in aqueous solution using PGNAA technique

Cheng, Can ; Hei, Da-Qian ; Jia, Wen-Bao ; Jiang, Zhou ; Wang, Hong-Tao

Nuclear Science and Techniques, 2016, Vol.27(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8042 ; E-ISSN: 2210-3147 ; DOI: 10.1007/s41365-016-0010-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beijing common green tree leaves' accumulation capacity for heavy metals

Li, Shao-Ning ; Kong, Ling-Wei ; Lu, Shao-Wei ; Chen, Bo ; Gao, Chen ; Shi, Yuan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, May 2014, Vol.35(5), pp.1891-900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25055683 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilization impact of different fixatives on heavy metals contaminated soil

Wu, Lie-Shan ; Zeng, Dong-Mei ; Mo, Xiao-Rong ; Lu, Hong-Hong ; Su, Cui-Cui ; Kong, De-Chao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2015, Vol.36(1), pp.309-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25898680 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Accumulation Characteristics of Vegetables in Hangzhou City, China

Gu Yan-Qing ; Gu You-Li ; Bai Qian ; Gong Meng-Dan ; Zhu Wei-Qin

Journal of Agricultural Resources and Environment, 01 August 2015, Vol.32(4), pp.401-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-6819 ; E-ISSN: 2095-6819 ; DOI: 10.13254/j.jare.2014.0342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Toxicity and bioaccumulation of heavy metals in Phanerochaete chrysosporium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity and bioaccumulation of heavy metals in Phanerochaete chrysosporium

Zhao, Mei-Hua ; Zhang, Chao-Sheng ; Zeng, Guang-Ming ; Huang, Dan-Lian ; Cheng, Min

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 05/2016, Vol.26(5), pp.1410-1418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(16)64245-0

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gefährdungsabschätzung und Einordnung von Metallen durch die Anwendung von FDAHP und TOPSIS ; Relevamiento del Riesgo y Clasificación de Metales Usando FDAHP y TOPSIS ; 利用FDAHP和TOPSIS方法的金属污染风险评估与排序
Risk Assessment and Ranking of Metals Using FDAHP and TOPSIS

Hayaty, M. ; Tavakoli Mohammadi, M. ; Rezaei, A. ; Shayestehfar, M.

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-014-0263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Electrochemical Sensing System for Determination of Heavy Metals in Seawater
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical Sensing System for Determination of Heavy Metals in Seawater

Song, Wen-Jing ; Wang, Xue-Wei ; Ding, Jia-Wang ; Zhang, Jun ; Zhang, Rui-Ming ; Qin, Wei

CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY (CHINESE VERSION), 2012, Vol.40(5), p.670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1096.2012.11016

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Typical Material Roof Dusts

Li, Dun-Zhu ; Guan, Yun-Tao ; Liu, An ; Li, Si-Yuan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2015, Vol.36(9), pp.3269-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26717687 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Different Organic Amendments on the Activity of Heavy Metals in Contaminated Soils

Zhong-Ying, Ni ; Zhi-Teng, Qiu ; Yi-Jun, Shi

Journal of Agriculture Resources and Environment, 2017, Vol.34(6), pp.517-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20956819 ; DOI: 10.13254/j.jare.2017.0146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of air drying on speciation of heavy metals in flooded rice paddies

Wang, Bao ; Huang, Biao ; Qi, Yan Bing ; Hu, Wen You ; Sun, Wei Xia

Chinese Chemical Letters, November 2012, Vol.23(11), pp.1287-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8417 ; DOI: 10.1016/j.cclet.2012.09.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of Heavy Metals Contamination in Lotus Root in the Dongting Lake Area, China

Luo, Man ; Can-Ming, Zhang ; You-Zhi, Li ; Yang, Nan ; Yan-Dong, Niu ; Jing-Wen, Wang ; Zi-Xuan, Ge ; Jia-Jun, Deng

Journal of Agriculture Resources and Environment, 2016, Vol.33(6), pp.554-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20956819 ; DOI: 10.13254/j.jare.2016.0120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.493  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.219)
 2. Toàn văn trực tuyến (729)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (39)
 2. 1992đến1997  (57)
 3. 1998đến2003  (54)
 4. 2004đến2010  (659)
 5. Sau 2010  (680)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Lead  (542)
 2. Cadmium  (530)
 3. Metals, Heavy  (468)
 4. Zinc  (462)
 5. Copper  (449)
 6. Metals  (415)
 7. Soil  (378)
 8. Pollution  (294)
 9. 重金属  (287)
 10. China  (281)
 11. Chromium  (242)
 12. Heavy Metal  (240)
 13. Engineering  (222)
 14. Soil Pollutants  (208)
 15. Soil Pollution  (200)
 16. Sediments  (194)
 17. Metales Pesados  (190)
 18. Metal Lourd  (188)
 19. Environmental Sciences  (185)
 20. Environmental Monitoring  (173)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Li  (57)
 2. ZHANG  (53)
 3. WANG  (48)
 4. Wang, J.  (27)
 5. CHEN  (26)
 6. LIU  (22)
 7. Zhang, Y.  (21)
 8. Xin  (19)
 9. Jian  (17)
 10. Zhang, Yan  (12)
 11. Zeng, Guang-Ming  (11)
 12. Zhou, Dong-Mei  (8)
 13. Qiu, Guan-Zhou  (8)
 14. Zhou, Qi-Xing  (8)
 15. Zhang, Lei  (7)
 16. Sun, Tie-Heng  (7)
 17. Zhang, Hua  (5)
 18. Wang, Hui  (5)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (674)
 2. Spanish  (36)
 3. German  (29)
 4. Italian  (21)
 5. Chamorro  (9)
 6. French  (7)
 7. Portuguese  (4)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. ZHANG
 3. WANG
 4. Wang, J.
 5. CHEN

theo chủ đề:

 1. Lead
 2. Cadmium
 3. Metals, Heavy
 4. Zinc
 5. Copper

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...