skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hà, Văn Hội xóa Chủ đề: Hợp đồng ngoại thương xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn, Nam Hải; Hà, Văn Hội

Nguyễn, N. H. (2008). Các rủi ro phát sinh khi thực hiện hợp đồng ngoại thương của các doanh nghiệp Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01613; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44172

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Nam Hải
  2. Hà, Văn Hội

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...