skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hệ thông tin địa lý xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Vũ, Lê Ánh

23 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7538

Truy cập trực tuyến

2
Ứng dụng GIS và phương pháp đa chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS và phương pháp đa chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lưu, Thị Ngoan; Nguyễn, Ngọc Thạch

Lưu, T. N. (2016). Ứng dụng GIS và phương pháp đa chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11811

Truy cập trực tuyến

3
Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tai biến trượt lở đất và phân tích mối quan hệ với sử dụng đất khu vực Sa Pa - tỉnh Lào Cai : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tai biến trượt lở đất và phân tích mối quan hệ với sử dụng đất khu vực Sa Pa - tỉnh Lào Cai : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Đặng, Nguyên Vũ; Vũ, Kim Chi

Đặng, Nguyên Vũ. (2013). Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tai biến trượt lở đất và phân tích mối quan hệ với sử dụng đất khu vực Sa Pa - tỉnh Lào Cai. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001065; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38320

Truy cập trực tuyến

4
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ lớp phủ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ lớp phủ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Lê, Chí Thịnh; Phạm, Quang Tuấn

Lê, C. T. (2012). Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ lớp phủ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000893; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37606

Truy cập trực tuyến

5
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Nguyễn, Thị Bích Hường; Nguyễn, Đình Minh

Nguyễn, T. B. H. (2012). Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000489; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37618

Truy cập trực tuyến

6
Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất Cửa Nam Triệu-Cửa Cấm (Hải Phòng) và vùng Cửa Đáy (Nam Định - Ninh Bình) trong giai đoạn 1987 - 2010 : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất Cửa Nam Triệu-Cửa Cấm (Hải Phòng) và vùng Cửa Đáy (Nam Định - Ninh Bình) trong giai đoạn 1987 - 2010 : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Bùi, Phương Thảo; Phạm, Quang Sơn

Bùi, P. T. (2012). Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất Cửa Nam Triệu-Cửa Cấm (Hải Phòng) và vùng Cửa Đáy (Nam Định - Ninh Bình) trong giai đoạn 1987 - 2010. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000126; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37620

Truy cập trực tuyến

7
Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn, Thị Bích Hường; Nguyễn, Đình Minh

15 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8183

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa Luận văn ThS Địa lý tự nhiên 60 44 76

Nguyễn Thị Bích Hường

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội Luận văn ThS Địa lý tự nhiên 60 44 76

Vũ Lê Ánh

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ lớp phủ huyện Ba Vì thành phố Hà Nội Luận văn ThS Địa lý tự nhiên 60 44 76

Lê Chí Thịnh

ĐHKHTN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tai biến trượt lở đất và phân tích mối quan hệ với sử dụng đất khu vực Sa Pa tỉnh Lào Cai Luận văn ThS Địa lý tự nhiên 60 44 76

Đặng Nguyên Vũ

ĐHKHTN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2013

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Vũ Lê Ánh; Phạm Văn Cự người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (910.285 VU-A 2012)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ lớp phủ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Lê Chí Thịnh; Phạm Quang Tuấn người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (910.285 LE-T 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá tai biến trượt lở đất và phân tích mối quan hệ với sử dụng đất khu vực Sa Pa - tỉnh Lào Cai : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Đặng Nguyên Vũ; Vũ Kim Chi người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (910.285 ĐA-V 2013)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS và phương pháp đa chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02 14

Lưu Thị Ngoan; Nguyễn Ngọc Thạch

H. : ĐHKHTN, 2016 - (910.285 LU-N 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Nguyễn Thị Bích Hường; Nguyễn Đình Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (910.285 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

18
Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Vũ, Lê Ánh; Phạm, Văn Cự

Vũ, L. A. (2012). Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000721; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37613

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vũ Lê Ánh
  2. Nguyễn Thị Bích Hường
  3. Lê Chí Thịnh
  4. Nguyễn, Thị Bích Hường
  5. Nguyễn, Đình Minh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...