skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Hóa phân tích xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health

Cornelis Rita

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, N.J. : J. - (543 HAN 2005) - ISBN0470855983 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích định lượng. Phần 3, Phân tích trọng lượng

A-lếc-xi-ép V.N.

H. : Giáo dục, 1960 - (543 ALE(3) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник химика : Аналитическая химия спектральный анализ показатели преломления. Том 4

издательство : Химия , 1967 - (543 СПР(4) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical X-ray spectrometry

Jenkins Ron; Vries J. L. de. joint author

New York : Springer-Verlag, 1967. - (543 JEN 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Справочник лаборанта-химика

Писаренко В.В

М. : Высшая школа, 1970 - (540 ПИС 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical Chemistry. Vol 48, No 1, January 1976

Washington,D.C Amercan Chemical Society , 1976 - (540 ANA(48.1) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical Chemistry. Vol 52, No10, No12, No14. August 1980

Washington, D.C : American chemical Society , 1980 - (540 ANA 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical Chemistry. Vol 52, February - May, 1981

Washington, D.C: American chemical Society , 1981 - (540 ANA(52) 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Analytical chemistry : refresher manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry : refresher manual

Kenkel John.

Boca Raton : Lewis Publishers, c1992. - (543 KEN 1992) - (QD75.2 .K447 1992) - ISBN0873713982 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental analysis : analytical chemistry by open learning

Reeve Roger N.; John D. Barnes editor

N.Y.,... : John Wiley & Sons, 1994 - (628.5 REE 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích dòng chảy xách tay sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm Detector xác định các ion chứa Nitơ có trong nước thải Phú Dưỡng : Đề tài NCKH. QT.97.06

Phạm Hùng Việt; Dương Hồng Anh; Đỗ Phúc Quân

H. : ĐHKHTN, 1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Chemistry : matter and its changes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : matter and its changes

Brady James E.; Russell Joel W; Holum John R

New York : Wiley, ©2000. - (543 BRA 2000) - ISBN0471358754

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích. Phần 1, Cơ sở lý thuyết các phương pháp hoá học phân tích

Từ Vọng Nghi

H.: ĐHQG., 2000 - H. : ĐHQGHN, 2001 - (543 TU-N(1) 2000) - (543 TU-N(1) 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Analytical chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry

Christian Gary D.

Hoboken, NJ : Wiley, c2004. - (543 CHR 2004) - ISBN0471214728 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp xác định đồng thời các chất trong cùng một dung dịch bằng phương pháp trắc quang : Đề tài NCKH. QG.04.09

Trần Tứ Hiếu; Bùi Thị Hảo; Mai Xuân Trường; Trần Thúc Bình

H. : ĐHKHTN, 2005 - (543.085 TR-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng một số phương pháp phân tích hoá lý hiện đại : Luận án TS. Hóa học: 62.44.29.01

Nguyễn Xuân Chiến; Huỳnh Văn Trung Người hướng dẫn; Lâm Ngọc Thụ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2006 - (543 NG-C 2006)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định các loại có độc tính trong thực phẩm bằng phương pháp phân tích hiện đại : Đề tài NCKH. QT 05-20

Lê Thị Hương Giang

H. : ĐHKHTN, 2006 - (543 LE-G 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa phân tích : Dùng cho đào tạo Dược sỹ Đại học . Tập 1

Võ Bạch Huệ; Bộ Y tế

H. : Giáo dục , 2007 - (543 HOA(1) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa phân tích. Tập1, phân tích hóa học. Sách đào tạo dược sĩ đại học

Trần Tử An

H. : Y học , 2007 - (543 HOA(1) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu khả năng thăng hoa của các isobutyrat đất hiếm và ứng dụng để tạo màng : Đề tài NCKH : QG 05.16

Triệu Thị Nguyệt

H. : ĐHKHTN, 2007 - (543 TR-N 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (102)
 2. Trong mục lục thư viện (166)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (6)
 2. 1980đến1999  (5)
 3. 2000đến2006  (7)
 4. 2007đến2012  (85)
 5. Sau 2012  (67)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (122)
 2. Sách  (45)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (136)
 2. English  (30)
 3. Russian  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (5)
 2. R - Medicine.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...