skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 185  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Hóa học hữu cơ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ

Đặng Như Tại; Trần Quốc Sơn

H. : ĐHQGHN, 2008 - (547 ĐA-T 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Minh Thảo

H. : ĐHQGHN, 2005 - (547 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN , 2010 - (547 NG-T 2010) - ISBN9786046204084

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worked Examples in Chemistry

Starck Herbert Philip.; Thompson Peter

London : Hutchinson Educational , 1971 - (547 STA 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition

Atkins Robert C.; Carey Francis A.

Boston : Mc Graw -Hill, 2003 - (547 ATK 2003) - ISBN0072424605;ISBN9780072424607

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry

Denniston Katherine J.; Topping Joseph J

Boston : McGraw-Hill, 2001 - (572 DEN 2001) - (547 DEN 2001) - ISBN0072317868

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Modern Methods of Organic Synthesis
Modern Methods of Organic Synthesis
Modern Methods of Organic Synthesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Methods of Organic Synthesis

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004. - (547 CAR 2004) - ISBN0-521-77097-1;ISBN0-521-77830-1;ISBN1-107-15842-7;ISBN0-511-64836-7;ISBN0-511-55688-8;ISBN0-511-81149-7;ISBN0-511-22864-3;ISBN0-511-22948-8

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry of life

Calvin M.; Pryor W.A

San Francisco : WH. Freeman and Com, 1973 - (572 CAL 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 8

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1989 - (547 BEI(21.8) 1989) - ISBN3540515828

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 1

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1989 - (547 BEI(21.1) 1989) - ISBN3540507647

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 11

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1989 - (547 BEI(21.11) 1989) - ISBN3540516638

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Beilstein handbook of organic chemistry. Formula index for volumes 17 - 19, C1 - C11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry. Formula index for volumes 17 - 19, C1 - C11

Berlin : Springer, 1990 - (540 BEI(C1-C11) 1990) - ISBN3540525831

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th. part 13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th. part 13

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1990 - (547 BEI(21.13) 1990) - ISBN3540118908

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Beilstein handbook of organic chemistry. Formula index volumes 17 - 19, C12 - C16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry. Formula index volumes 17 - 19, C12 - C16

Berlin : Springer, 1990 - (540 BEI(C12-C16) 1990) - ISBN3540134182

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 9

Lukenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1989 - (547 BEI(21.9) 1989) - ISBN3540515836

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Beilstein handbook of organic chemistry. Formula index volumes 17 - 19, C17 - C22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry. Formula index volumes 17 - 19, C17 - C22

Berlin : Springer, 1991 - (540 BEI(C17-C22) 1991) - ISBN3540525858

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 4

Lukenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1989 - (547 BEI(21.4) 1989) - ISBN3540510877

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 12

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1990 - (547 BEI(21.12) 1990) - ISBN3540517391

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 21 th.part 7

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1989 - (547 BEI(21.7) 1989) - ISBN3540513302

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 8

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1989 - (547 BEI(20.8) 1989) - ISBN3540507329

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 185  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (7)
 2. 1971đến1988  (9)
 3. 1989đến2000  (41)
 4. 2001đến2008  (55)
 5. Sau 2008  (80)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (140)
 2. Luận án, luận văn  (45)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (105)
 2. Vietnamese  (81)
 3. Russian  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...