skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.617  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Gun control xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Congress A to Z

ISBN: 978-1-4522-8751-5

Toàn văn không sẵn có

2
Ricochet : confessions of a gun lobbyist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricochet : confessions of a gun lobbyist

Feldman Richard

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (323.4 FEL 2008) - ISBN0471679283 (cloth);ISBN9780471679288 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The Political Efficacy of Lobbying and Money: Gun Control in the U. S. House, 1986
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Efficacy of Lobbying and Money: Gun Control in the U. S. House, 1986

Langbein, Laura I. ; Lotwis, Mark A.

Legislative Studies Quarterly, 08/1990, Vol.15(3), p.413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03629805 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/439771

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

101 California Street Massacre: the aftermath. (gun control lobbying by survivors of July 1, 1993 shooting spree at San Francisco's Pettit and Martin)

Ehrlich, Charles G.

National Trial Lawyer, Jan, 1994, Vol.6(1), p.21(4)

ISSN: 1049-684X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handgun Control Fills Top Lobbying Post

Congress Daily AM, March 19, 1999

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRB From Washington: Gunsmoke.(National Rifle Association lobbying)

Easterbrook, Gregg

The New Republic, August 9, 1999, p.6

ISSN: 0028-6583

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Could funding gun violence research help prevent another Orlando?+

Steven Ross Johnson

Modern Healthcare, Jun 20, 2016, Vol.46(25), pp.10-11

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obama's Lobby-Busting Second Term

Reinhard, Beth

Nationaljournal.com, Jan 8, 2013

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why the Senate Vote May Signal 2016 Problems for the Gun Lobby

Brownstein, Ronald

National Journal Daily, April 18, 2013

ISSN: 2158-3862

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cool lobbying to protect hot heads. (guns)

The Economist (US), Sept 24, 1988, Vol.308(7569), p.30(2)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling guns.(lobbying for tighter gun control laws in Great Britain)(Editorial)

Anonymous;

The Economist (US), May 18, 1996, Vol.339(7966), p.19(1)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silencing the science on gun research

Kellermann, Arthur L ; Rivara, Frederick P

JAMA, 13 February 2013, Vol.309(6), pp.549-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 23262635 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2012.208207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top 10 lobbying victories of 2013.(BUSINESS)

Bogardus, Kevin

The Hill, Dec 18, 2013, Vol.20(143), p.8(2)

ISSN: 1521-1568

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

NRA ups lobbying spending as gun politics grip Capitol.(BUSINESS)

Bogardus, Kevin

The Hill, April 24, 2013, Vol.20(47), p.12

ISSN: 1521-1568

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

NRA lobbying stands in the way of public safety

UWIRE Text, Jan 1, 2013, p.1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

NRA lobbying stands in the way of public safety

UWIRE Text, Jan 1, 2013, p.1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the Laws, Lobbying, and Life-Altering Consequences of Guns

Lauren Kirchner

Miller-McCune.com, Dec 12, 2013

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

House Judiciary Is Murky, Even for Hill Veterans

Johnson, Fawn ; House, Billy

Nationaljournal.com, Dec 11, 2013

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of the Gun Lobby

Susan Milligan

U.S. News & World Report Weekly, April 19, 2013

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drop those guns. (pro-gun lobbying by the National Rifle Association) (editorial)

The Nation, Dec 1, 1984, Vol.239, p.573(1)

ISSN: 0027-8378

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.617  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (76)
 2. 1991đến1997  (133)
 3. 1998đến2004  (131)
 4. 2005đến2012  (383)
 5. Sau 2012  (894)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.445)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Jones, Laurie
 3. Buchwald, Art
 4. Bruni, Frank
 5. Seelye, Katharine Q.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...