skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Chủ đề: Gui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curating Performance Installations

Daniel Felstead ; Kate Bailey

Electronic workshops in computing (Online), 2011

ISBN: 9781906124885 ; ISBN: 1906124884

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Technology Behind a Graphical User Interface for an Equational Reasoning Assistant

A. Gill

Electronic workshops in computing (Online), 1995

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences with Clean I/O

S.B. Jones

Electronic workshops in computing (Online), 1995

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of User Behaviour in an Interactive Auditory Field

T. Ebina ; S. Igi

Electronic workshops in computing (Online), 1996

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conveying Multimodal Interaction possibilities through the use of Appearances

Florian Weingarten ; Marco Blumendorf ; Sahin Albayrak

Electronic workshops in computing (Online), 2010

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Principled Methodology for the Specification and Design of Non-Visual Widgets

E.N. Mitsopoulos ; A.D.N. Edwards

Electronic workshops in computing (Online), 1998

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AB-Web : Active Audio Browser for Visually Impaired and Blind Users

P. Roth ; L. Petruccil ; A. Assimacopoulos ; T. Pun

Electronic workshops in computing (Online), 1998

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sahin Albayrak
  2. S.B. Jones
  3. T. Ebina
  4. P. Roth
  5. A. Gill

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...