skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Group Portraits xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children performing at closing service for Sunday School at Yenching University, Beijing, China, June 1931

Unknown

DOI: 10.25549/impa-m2334

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hindu man burying his head to seek religious merit and a companion gesturing to him, Vārānasi , India, ca. 1920

Unknown

DOI: 10.25549/IMPA-C123-82653

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous catechist teaching three children, Madagascar, ca.1920-1940

Unidentified

DOI: 10.25549/impa-m12418

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Girls singing on Easter, Madagascar, 1965

Unidentified

DOI: 10.25549/impa-m12616

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Unidentified
  2. Unknown

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...