skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Groundwater Pollution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endosulfan leaching from Typic Argiudolls in soybean tillage areas and groundwater pollution implications

Grondona, Sebastián I ; Gonzalez, Mariana ; Martínez, Daniel E ; Massone, Héctor E ; Miglioranza, Karina S.B

Science of the Total Environment, 15 June 2014, Vol.484, pp.146-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.03.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Fondo actual de nitrato como metodología en la relación agua superficial – subterránea aplicado en el sudeste Bonaerense, Argentina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fondo actual de nitrato como metodología en la relación agua superficial – subterránea aplicado en el sudeste Bonaerense, Argentina

Calvi, Carolina Maria ; Dapeña, Cristina ; Martinez, Daniel E.

DYNA, 10/01/2018, Vol.85(207), pp.288-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353 ; E-ISSN: 2346-2183 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v85n207.72543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface and groundwater pollution by organochlorine compounds in a typical soybean system from the south Pampa, Argentina

Gonzalez, Mariana ; Miglioranza, Karina ; Shimabukuro, Valeria ; Quiroz Londoño, Orlando ; Martinez, Daniel ; Aizpún, Julia ; Moreno, Víctor

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.65(2), pp.481-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1328-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina

Massone, Hector E. ; Martinez, Daniel E. ; Cionchi, Jose L. ; Bocanegra, Emilia

Environmental Management, 1998, Vol.22(2), pp.245-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s002679900100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinez, Daniel
  2. Martinez, De
  3. Martinez, Daniel E.
  4. Gonzalez, Mariana
  5. Martinez, D.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...