skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Nhan đề tạp chí: Survey of Current Business xóa Chủ đề: Gross Domestic Product xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated BEA/BLS industry-level production account update.(BEA Briefing)(Bureau of Economic Analysis)(Bureau of Labor Statistics )(Statistical data)

Dumas, Mark ; Howells, Thomas F., III ; Rosenthal, Steve ; Samuels, Jon D.

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(9), p.B1(11)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to Percent Change in Real Gross Domestic Product by Industry_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.AZ1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value Added by Industry as a Percentage of Gross Domestic Product_Annual.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(11), p.BH1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. international transactions: third quarter of 2015.(Statistical data)

Survey of Current Business, 2016, Vol.96(1), p.I1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. international transactions first quarter of 2016.(Statistical data)

Anderson, Thomas ; Steiner, Christopher P.

Survey of Current Business, 2016, Vol.96(7), p.H1(8)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...