skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Chủ đề: Government xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context

Bell, Daniel A

E-ISBN 0691123071 ; E-ISBN 069112308X ; E-ISBN 9780691123080 ; E-ISBN 9780691123073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Quality of Democracy in Korea: Three Decades after Democratization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quality of Democracy in Korea: Three Decades after Democratization

Mosler, Hannes B. ;Lee, Eun-Jeung ;Kim, Hak-Jae;; Mosler, Hannes B. ; Lee, Eun-Jeung ; Kim, Hak-Jae

ISBN: 978-3-319-63918-5 ; E-ISBN: 978-3-319-63919-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-63919-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Is democracy possible here? principles for a new political debate
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is democracy possible here? principles for a new political debate

Dworkin, Ronald

E-ISBN 0691126534 ; E-ISBN 0691138729 ; E-ISBN 9780691138725 ; E-ISBN 9780691126531

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Emergency politics Paradox, law, democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergency politics Paradox, law, democracy

Honig, Bonnie

E-ISBN 1400830966 ; E-ISBN 9780691126081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy And Reforms

Amin, Mohammad ; Djankov, Simeon

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)

Rutherford, Bruce K

E-ISBN 0691136653 ; E-ISBN 9780691158044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Civil society and democracy in Iran.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil society and democracy in Iran.

Jahanbegloo, Ramin

E-ISBN 9780739165447 ; E-ISBN 9780739165454

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Debating the democratic legitimacy of the European Union.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating the democratic legitimacy of the European Union.

Kohler-Koch, Beate ;Rittberger, Berthold;

E-ISBN 0742554929 ; E-ISBN 0742554910 ; E-ISBN 9780742554924 ; E-ISBN 9780742554917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The China model political meritocracy and the limits of democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China model political meritocracy and the limits of democracy

Bell, Daniel A

E-ISBN 9780691173047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Democracy, Islam, and secularism in Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Islam, and secularism in Turkey

Kuru, Ahmet ; Stepan, Alfred;

E-ISBN 9780231159326 ; E-ISBN 9780231159333 ; E-ISBN 9780231530255

Toàn văn không sẵn có

11
The Israeli response to Jewish extremism and violence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Israeli response to Jewish extremism and violence

Pedahzur, Ami

ISBN: 9780719063725

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Democracy in iraq : history, politics, discource
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in iraq : history, politics, discource

Benjamin Isakhan

E-ISBN 9781409401759 ; E-ISBN 9781409401766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Web 2.0 Technologies and Democratic Governance: Political, Policy and Management Implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web 2.0 Technologies and Democratic Governance: Political, Policy and Management Implications

Reddick, Christopher G. ;Aikins, Stephen K.;; Reddick, Christopher G. ; Aikins, Stephen K.

ISBN: 978-1-4614-1447-6 ; E-ISBN: 978-1-4614-1448-3 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1448-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Enhancing democracy public policies and citizen participation in Chile
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing democracy public policies and citizen participation in Chile

Delamaza, Gonzalo

E-ISBN 9781782385462 ; E-ISBN 9781782385479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Lineages of political society studies in post-colonial democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lineages of political society studies in post-colonial democracy

Chatterjee, Partha

E-ISBN 9780231158121 ; E-ISBN 9780231158138 ; E-ISBN 9780231527910

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Islamism and democracy in Indonesia piety and pragmatism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamism and democracy in Indonesia piety and pragmatism

Hilmy, Masdar

E-ISBN 9789812309716 ; E-ISBN 9789812309730

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Guarding the guardians: civil-military relations and democratic governance in Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guarding the guardians: civil-military relations and democratic governance in Africa

Mathurin C. Houngnikpo

E-ISBN 9781409404149 ; E-ISBN 9781409404156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Democracy and the Vote in British Politics, 1848-1867: The Making of the Second Reform Act
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and the Vote in British Politics, 1848-1867: The Making of the Second Reform Act

Robert Saunders

E-ISBN 9781409417941 ; E-ISBN 9781409417958

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism.

Wolin, Sheldon S

E-ISBN 0691135665 ; E-ISBN 1400828686 ; E-ISBN 9780691135663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Good neighbors the democracy of everyday life in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good neighbors the democracy of everyday life in America

Rosenblum, Nancy L

E-ISBN 9780691169439 ; E-ISBN 9781400881314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2007  (3)
 3. 2008đến2009  (4)
 4. 2010đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bell, Daniel A.
 2. Brooks, Stephen
 3. Hoeglinger, Dominic
 4. Wolin, Sheldon S.
 5. Pedahzur, Ami

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...