skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Government xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The silent revolution changing values and political styles among western publics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The silent revolution changing values and political styles among western publics

Inglehart, Ronald

ISBN: 0691075859 ; ISBN: 0691100381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Institutions taking root building state capacity in challenging contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions taking root building state capacity in challenging contexts

Barma, Naazneen H;; Barma, Naazneen H

ISBN: 9781464802690 ; E-ISBN: 9781464802706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The European Union neighbourhood challenges and opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union neighbourhood challenges and opportunities

Cierco, Teresa ; Shaw, Professor Timothy M;; Cierco, Teresa

ISBN: 9781409457237 ; E-ISBN: 9781409457244 ; ISBN: 9781472408143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
From the ground up improving government performance with independent monitoring organizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the ground up improving government performance with independent monitoring organizations

Kosack, Stephen

E-ISBN 0815704127 ; E-ISBN 9780815704126 ; E-ISBN 9780815704362

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
When states fail causes and consequences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When states fail causes and consequences

Rotberg, Robert I

E-ISBN 0691116717 ; E-ISBN 0691116725 ; E-ISBN 9780691116723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
EU enlargement, the clash of capitalisms and the European social dimension
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU enlargement, the clash of capitalisms and the European social dimension

Copeland, Paul

E-ISBN 0719088259 ; E-ISBN 9780719088254 ; E-ISBN 9781526102393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The art of lobbying the EU more Machiavelli in Brussels
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of lobbying the EU more Machiavelli in Brussels

Schendelen, Rinus Van

ISBN: 9789089644688

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Kenya: The Struggle for Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kenya: The Struggle for Democracy

Godwin R. Murund Shadrack Wanjala Nasong'o

ISBN10: 1842778323 ; ISBN10: 1842778579 ; ISBN13: 9781842778326 ; ISBN13: 9781842778579 ; E-ISBN10: 1848131763 ; E-ISBN13: 9781848131767

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Constitutional Patriotism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Patriotism

Müller, Jan-Werner

ISBN: 9780691118598 ; ISBN: 0691118590 ; E-ISBN: 9781400828081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
European integration sharing of experiences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European integration sharing of experiences

Møller, Jørgen Ørstrøm

E-ISBN 9789812307774 ; E-ISBN 9789812307781 ; E-ISBN 981230777X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Remaking governance Peoples, politics and the public sphere
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remaking governance Peoples, politics and the public sphere

Janet Newman

E-ISBN 1847421385 ; E-ISBN 1861346409 ; E-ISBN 9781847421388 ; E-ISBN 9781861346407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Democracy in europe legitimising politics in a non-state polity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in europe legitimising politics in a non-state polity

Abromeit, Heidrun

E-ISBN 1571819851 ; E-ISBN 1782388001 ; E-ISBN 9781571819857 ; E-ISBN 9781782388005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
European governance and democracy : power and protest in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European governance and democracy : power and protest in the EU

Balme, Richard ; Chabanet, Didier; Chabanet, Didier (Editor)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Understanding Policy Change : How to Apply Political Economy Concepts in Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Policy Change : How to Apply Political Economy Concepts in Practice

Corduneanu-Huci, Cristina ; Hamilton, Alexander ; Ferrer, Issel Masses

ISBN: 9780821395387 ; ISBN: 0821395386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Copeland, Paul
 2. Hamilton, Alexander
 3. Humphreys, Peter
 4. Abromeit, Heidrun
 5. Inglehart, Ronald

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...