skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Political science (General) xóa Chủ đề: Globalization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Global Perspectives on Same-Sex Marriage: A Neo-Institutional Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Perspectives on Same-Sex Marriage: A Neo-Institutional Approach

Winter, Bronwyn ;Forest, Maxime ;Sénac, Réjane;; Winter, Bronwyn ; Forest, Maxime ; Sénac, Réjane

ISBN: 978-3-319-62763-2 ; E-ISBN: 978-3-319-62764-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-62764-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Impact of Expansion on European Union Institutions : The Eastern Touch on Brussels
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Expansion on European Union Institutions : The Eastern Touch on Brussels

Heidbreder, Eva G.

E-ISBN: 9780230118584 E-ISBN: 0230118585 DOI: 10.1057/9780230118584 ISBN: 9780230110960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Public Policies in Shared Societies : A Comparative Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Policies in Shared Societies : A Comparative Approach

Fitzduff, Mari

E-ISBN: 9781137276322 E-ISBN: 1137276320 DOI: 10.1057/9781137276322 ISBN: 9781137276315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks

Maswood, S. Javed

ISBN: 978-3-319-60293-6 ; E-ISBN: 978-3-319-60294-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60294-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Citizenship in Transnational Perspective: Australia, Canada, and New Zealand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship in Transnational Perspective: Australia, Canada, and New Zealand

Mann, Jatinder;; Mann, Jatinder

ISBN: 978-3-319-53528-9 ; E-ISBN: 978-3-319-53529-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-53529-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Normativity of the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Normativity of the European Union

Eriksen, Erik

E-ISBN: 9781137391452 E-ISBN: 1137391456 DOI: 10.1057/9781137391452 ISBN: 9781137391445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Brazil’s Emerging Role in Global Governance : Health, Food Security and Bioenergy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil’s Emerging Role in Global Governance : Health, Food Security and Bioenergy

Fraundorfer, Markus

E-ISBN: 9781137491213 E-ISBN: 1137491213 DOI: 10.1057/9781137491213 E-ISBN: 9781137491213 ISBN: 9781137491206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Immigration and Citizenship in an Enlarged European Union : The Political Dynamics of Intra-EU Mobility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Citizenship in an Enlarged European Union : The Political Dynamics of Intra-EU Mobility

McMahon, Simon

E-ISBN: 9781137433923 E-ISBN: 1137433922 DOI: 10.1057/9781137433923 E-ISBN: 9781137433923 ISBN: 9781137433916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Situating Intersectionality : Politics, Policy, and Power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Situating Intersectionality : Politics, Policy, and Power

Wilson, Angelia R.;; Wilson, Angelia R.

E-ISBN: 9781137025135 E-ISBN: 1137025131 DOI: 10.1057/9781137025135 ISBN: 9781137025111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Food Parcels in International Migration: Intimate Connections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Parcels in International Migration: Intimate Connections

Mata-Codesal, Diana ;Abranches, Maria;; Mata-Codesal, Diana ; Abranches, Maria

ISBN: 978-3-319-40372-4 ; E-ISBN: 978-3-319-40373-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40373-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Europe as a Stronger Global Actor: Challenges and Strategic Responses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe as a Stronger Global Actor: Challenges and Strategic Responses

Duke, Simon

ISBN: 978-1-349-94944-1 ; E-ISBN: 978-1-349-94945-8 ; DOI: 10.1057/978-1-349-94945-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The European Union a political sociology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union a political sociology

Rumford, Chris

E-ISBN 0631226176 ; E-ISBN 0631226184 ; E-ISBN 9780470752104 ; E-ISBN 9780631226185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The European Union as a Diplomatic Actor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union as a Diplomatic Actor

Koops, Joachim A. ;Macaj, Gjovalin;; Koops, Joachim ; Macaj, Gjovalin

E-ISBN: 9781137356857 E-ISBN: 1137356855 DOI: 10.1057/9781137356857 ISBN: 9781137356840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Nationalism, Identity and the Governance of Diversity : Old Politics, New Arrivals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Identity and the Governance of Diversity : Old Politics, New Arrivals

Barker, Fiona

E-ISBN: 9781137339317 E-ISBN: 1137339314 DOI: 10.1057/9781137339317 E-ISBN: 9781137339317 ISBN: 9781137339300

Toàn văn sẵn có

15
Children and Borders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children and Borders

Spyrou, Spyros ;Christou, Miranda;; Spyrou, Spyros ; Christou, Miranda

E-ISBN: 9781137326317 E-ISBN: 113732631X DOI: 10.1057/9781137326317 ISBN: 9781137326300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Democratizing global media one world, many struggles.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratizing global media one world, many struggles.

Hackett, Robert A. ;Zhao, Yuezhi ;Tehranian, Majid ;Zhao, Yuezhi ;Tehranian, Majid;

E-ISBN 0742536424 ; E-ISBN 0742536432 ; E-ISBN 9780742536425 ; E-ISBN 9780742536432 ; E-ISBN 9780742576728

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Dynamics of Political Development in Afghanistan : The British, Russian, and American Invasions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of Political Development in Afghanistan : The British, Russian, and American Invasions

Emadi, Hafizullah

E-ISBN: 9780230112001 E-ISBN: 0230112005 DOI: 10.1057/9780230112001 ISBN: 9780230103894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Politics of Trade and Tobacco Control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Trade and Tobacco Control

Jarman, Holly

E-ISBN: 9781137384164 E-ISBN: 1137384166 DOI: 10.1057/9781137384164 ISBN: 9781137384157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
French and US Approaches to Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

French and US Approaches to Foreign Policy

Alarcón, Antonio

E-ISBN: 9781137400789 E-ISBN: 1137400781 DOI: 10.1057/9781137400789 ISBN: 9781137358783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Globalization, Wealth, and Power in the Twenty-first Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Wealth, and Power in the Twenty-first Century

Nester, William R.

E-ISBN: 9780230117402 E-ISBN: 0230117406 DOI: 10.1057/9780230117402 ISBN: 9780230107014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (5)
  2. 2008đến2009  (3)
  3. 2010đến2011  (6)
  4. 2012đến2014  (19)
  5. Sau 2014  (15)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...