skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Globalization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Contending liberalisms in world politics : ideology and power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contending liberalisms in world politics : ideology and power

Richardson J. L.

Boulder, Colo. : L. Rienner, 2001 - (327.1 RIC 2001) - ISBN1555879152 (alk. paper);ISBN155587939X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literatures of Liberalization: Global Circulation and the Long Nineteenth Century

Gagnier, Regenia

DOI: 10.17613/5KG4-H213

Toàn văn sẵn có

3
Liberalization Challenges in Hungary: Elitism, Progressivism, and Populism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalization Challenges in Hungary: Elitism, Progressivism, and Populism

Korkut, Umut

ISBN10: 0230114598 ; ISBN13: 9780230114593 ; E-ISBN10: 1137075678 ; E-ISBN13: 9781137075673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The World Bank and social transformation in international politics liberalism, governance and sovereignty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank and social transformation in international politics liberalism, governance and sovereignty

Williams, David

ISBN: 0415453003 ; ISBN: 9780415453004 ; E-ISBN: 0203928792 ; E-ISBN: 9780203928790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Reviving the invisible hand the case for classical liberalism in the twenty-first century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviving the invisible hand the case for classical liberalism in the twenty-first century

Lal, Deepak

ISBN: 0691125910 ; ISBN: 9780691125916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Globalization and the new politics of embedded liberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and the new politics of embedded liberalism

Hays, Jude C

ISBN10: 0195369327 ; ISBN10: 0195369335 ; ISBN13: 9780195369328 ; ISBN13: 9780195369335 ; E-ISBN10: 0199708932 ; E-ISBN13: 9780199708932

Toàn văn không sẵn có

7
Understanding Public Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Public Management

Eliassen, Kjell A ; Sitter, Nick

ISBN10: 1412908582 ; ISBN10: 1412908590 ; ISBN13: 9781412908580 ; ISBN13: 9781412908597 ; E-ISBN10: 1849206465 ; E-ISBN13: 9781849206464

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Reviving the Invisible Hand - The Case for Classical Liberalism in the Twenty-first Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviving the Invisible Hand - The Case for Classical Liberalism in the Twenty-first Century

Lal, Deepak

ISBN: 9780691136387 ; ISBN: 0691136386 ; E-ISBN: 9781400837441

Toàn văn sẵn có

9
Neoliberal hegemony a global critique
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberal hegemony a global critique

Dieter Plehwe ; Bernhard J. A Walpen ; Gisela Neunhöffer;; Plehwe, Dieter ; Walpen, Bernhard ; Neunhöffer, Gisela ; World Wide Web Of Neoliberalism Conference

ISBN: 0415373271 ; ISBN: 9780415373272 ; ISBN: 0415460034 ; ISBN: 9780415460033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Neoliberalism: National and Regional Experiments with Global Ideas: Routledge frontiers of political economy 85
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberalism: National and Regional Experiments with Global Ideas: Routledge frontiers of political economy 85

Arthur T. Dennd Ravi K. Roy

ISBN10: 0415700906 ; ISBN13: 9780415700900 ; E-ISBN10: 0203020669 ; E-ISBN13: 9780203020661

Toàn văn không sẵn có

11
Boundaries and Allegiances: Problems of Justice and Responsibility in Liberal Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundaries and Allegiances: Problems of Justice and Responsibility in Liberal Thought

Scheffler, Samuel

ISBN10: 0199257671 ; ISBN13: 9780199257676 ; E-ISBN10: 0191529109 ; E-ISBN13: 9780191529108

Toàn văn sẵn có

12
The Globalization of Liberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Globalization of Liberalism

Eivind Hovnd Edward Keene

ISBN10: 0333724755 ; ISBN13: 9780333724750 ; E-ISBN10: 0230519385 ; E-ISBN13: 9780230519381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A ruined fortress? neoliberal hegemony and transformation in Europe.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A ruined fortress? neoliberal hegemony and transformation in Europe.

Cafruny, Alan W. ;Ryner, Magnus;

E-ISBN 0742511413 ; E-ISBN 0742511421 ; E-ISBN 9780742511415 ; E-ISBN 9780742511422

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The spirit of Philadelphia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The spirit of Philadelphia

Supiot, Alain

ISBN: 1844677540 ; ISBN: 9781844677542

Toàn văn không sẵn có

15
Market liberalizations and emigration from Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market liberalizations and emigration from Latin America

Jonakin, Jon

ISBN: 9781138569287 ; E-ISBN: 9780203704325

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Quarter century of liberalisation in India essays from Economic & Political Weekly
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quarter century of liberalisation in India essays from Economic & Political Weekly

ISBN: 0199481075 ; ISBN: 9780199481071

Toàn văn không sẵn có

17
Everything is broken up and dances the crushing of the middle class
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everything is broken up and dances the crushing of the middle class

Brera, Guido Maria; Nesi, Edoardo ; Shugaar, Antony

ISBN: 9781590519318 ; E-ISBN: 9781590519325

Toàn văn không sẵn có

18
The politics of economic liberalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of economic liberalization

Wueest, Bruno

ISBN: 9783319623214 ; E-ISBN: 9783319623221

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Inclusion and exclusion in the liberal competition state the cult of the individual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusion and exclusion in the liberal competition state the cult of the individual

Münch, Richard

ISBN: 9780415671538 ; ISBN: 9781138812499 ; E-ISBN: 9780203144848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
After Liberalism? : The Future of Liberalism in International Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Liberalism? : The Future of Liberalism in International Relations

Friedman, Rebekka ; Oskanian, Kevork ; Pacheco Pardo, Ramon

E-ISBN: 9781137303769 E-ISBN: 113730376X DOI: 10.1057/9781137303769 ISBN: 9781137303752

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2004  (4)
 3. 2005đến2006  (6)
 4. 2007đến2009  (4)
 5. Sau 2009  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (30)
 2. German  (3)
 3. French  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lal, Deepak
 2. Williams, David
 3. Gersemann, Olaf
 4. Couture, Jocelyne
 5. Rapley, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...