skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 326  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Chủ đề: Globalization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Political Psychology of Globalization: Muslims in the West
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Psychology of Globalization: Muslims in the West

Kinnvall, Catarina ; Nesbitt-Larking, Paul W

ISBN10: 0199747547 ; ISBN13: 9780199747542 ; E-ISBN10: 0199842566 ; E-ISBN13: 9780199842568

Toàn văn không sẵn có

2
Globalization and the Humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and the Humanities

Li, David Leiwei ;Li, David Leiwei;

ISBN: 9789622096530 ; E-ISBN: 9789882201453

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The globalization of human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The globalization of human rights

Coicaud, Jean-Marc ;Doyle, Michael W. ;Gardener, Anne-Marie;

E-ISBN 9280810804 ; E-ISBN 9789280810806

Toàn văn không sẵn có

4
Toward a Cosmopolitan Ethics of Mobility: The Migrant's-Eye View of the World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Cosmopolitan Ethics of Mobility: The Migrant's-Eye View of the World

Sager, Alex

ISBN: 978-3-319-65758-5 ; E-ISBN: 978-3-319-65759-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-65759-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Human rights social justice in the age of the market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights social justice in the age of the market

Feyter, Koen De

E-ISBN 1842774867 ; E-ISBN 1842774875 ; E-ISBN 9781848131446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition

Felice, William F

E-ISBN 0742567265 ; E-ISBN 0742567273 ; E-ISBN 0742567281 ; E-ISBN 9780742567269 ; E-ISBN 9780742567276 ; E-ISBN 9780742567283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology and Human Rights: A Bill of Rights for the Twenty-First Century

Blau, Judith ;Frezzo, Mark;; Blau, Judith ; Frezzo, Mark

ISBN: 9781412991384 ; E-ISBN: 9781483349121 ; DOI: 10.4135/9781483349121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The ethics of interdependence global human rights and duties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethics of interdependence global human rights and duties

Felice, William F

E-ISBN 1442266716 ; E-ISBN 9781442266698 ; E-ISBN 9781442266704 ; E-ISBN 9781442266711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Globalization and Human Rights: Challenges and Answers from a European Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Human Rights: Challenges and Answers from a European Perspective

Ballesteros, Jesus ;Fernández Ruiz-Gálvez, Encarnación ;Talavera, Pedro;; Ballesteros, Jesús ; Fernández Ruiz-Gálvez, Encarnación ; Talavera, Pedro

ISBN: 978-94-007-4019-8 ; E-ISBN: 978-94-007-4020-4 ; DOI: 10.1007/978-94-007-4020-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Human Rights in the Emerging Global Order : A New Sovereignty?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in the Emerging Global Order : A New Sovereignty?

Mills, Kurt

E-ISBN: 9780230373556 E-ISBN: 0230373550 DOI: 10.1057/9780230373556 ISBN: 9780333721278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Between Cosmopolitan Ideals and State Sovereignty : Studies in Global Justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Cosmopolitan Ideals and State Sovereignty : Studies in Global Justice

Tinnevelt, Ronald, Dr; Verschraegen, Gert, Dr

E-ISBN: 9780230288928 E-ISBN: 0230288928 DOI: 10.1057/9780230288928 ISBN: 9781403939913

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Global Perspectives on Same-Sex Marriage: A Neo-Institutional Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Perspectives on Same-Sex Marriage: A Neo-Institutional Approach

Winter, Bronwyn ;Forest, Maxime ;Sénac, Réjane;; Winter, Bronwyn ; Forest, Maxime ; Sénac, Réjane

ISBN: 978-3-319-62763-2 ; E-ISBN: 978-3-319-62764-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-62764-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Democracy Makers Human Rights and International Order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Democracy Makers Human Rights and International Order

Nicolas Guilhot

E-ISBN 0231131240 ; E-ISBN 0231504195 ; E-ISBN 9780231131247 ; E-ISBN 9780231504195

Toàn văn không sẵn có

14
Globalization and America race, human rights, and inequality.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and America race, human rights, and inequality.

Hattery, Angela J. ;Embrick, David G. ;Smith, Earl ;Ansell, Amy E. ;Bejarano, Cynthia ;Blau, Judith R. ;Bonilla-Silva, Eduardo ;Brunsma, David L. ;Douglas, Karen M. ;Embrick, David;

E-ISBN 0742560767 ; E-ISBN 0742560759 ; E-ISBN 9780742560765 ; E-ISBN 9780742560758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
International migration and global justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration and global justice

Satvinder S. Juss

E-ISBN 0754646718 ; E-ISBN 9780754672890 ; E-ISBN 9780754685029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Civil Society 2006/7

Anheier, Helmut K ;Kaldor, Mary ;Glasius, Marlies;; Glasius, Marlies ; Kaldor, Mary ; Anheier, Helmut

ISBN: 9781412934367 ; E-ISBN: 9781446214541 ; DOI: 10.4135/9781446214541

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Globalization and regional integration in europe and asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and regional integration in europe and asia

Nam-Kook Kim

E-ISBN 9780754676133 ; E-ISBN 9780754676140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Global Matters for Non-Governmental Public Action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Matters for Non-Governmental Public Action

Howell, Jude;; Howell, Jude

E-ISBN: 9781137284730 E-ISBN: 1137284730 DOI: 10.1057/9781137284730 ISBN: 9780230290358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Dialogues on migration policy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dialogues on migration policy.

Giugni, Marco ;Passy, Florence ;Favell, Adrian ;Freeman, Gary ;Giugni, Marco G. ;Hollifield, James F. ;Hunt, Valerie F. ;Ireland, Patrick ;Jacobson, David ;Kriesi, Hanspeter;

E-ISBN 0739110977 ; E-ISBN 0739110985 ; E-ISBN 9780739110973 ; E-ISBN 9780739110980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE Handbook of Globalization: Two Volume Set

Steger, Manfred B. ;Battersby, Paul ;Siracusa, Joseph M;; Steger, Manfred B. ; Battersby, Paul ; Siracusa, Joseph M.

ISBN: 9781446256220 ; E-ISBN: 9781473906020 ; DOI: 10.4135/9781473906020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 326  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (184)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (5)
 2. 2000đến2003  (23)
 3. 2004đến2007  (60)
 4. 2008đến2012  (118)
 5. Sau 2012  (117)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (12)
 2. Chinese  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...