skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Chủ đề: Globalisation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
6. The Implications of Civic Diplomacy for ROK Foreign Policy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6. The Implications of Civic Diplomacy for ROK Foreign Policy

Yi, Kiho ; Hayes, Peter

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

2
1. Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Introduction

Hayes, Peter ; Yi, Kiho ; Diamond, Joan

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

3
2. Global Problems, Complexity, and Civil Society in East Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2. Global Problems, Complexity, and Civil Society in East Asia

Hayes, Peter ; Tanter, Richard

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

4
3. Energy Security and the Role of Green Economies in East Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. Energy Security and the Role of Green Economies in East Asia

Hippel, David Von

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

5
4. Urban Security and Complexity in Northeast Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

4. Urban Security and Complexity in Northeast Asia

Lee, Sanghun ; Minato, Takayuki

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (7)
 2. Bài báo  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hayes, Peter
 2. Yi, Kiho
 3. Diamond, Joan
 4. Minato, Takayuki
 5. Cavazos, Roger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...