skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Gesture Recognition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leap Motion Hand Gestures For Interaction With 3D Virtual Music Instruments (Lmhgif3Dvmi)

Kritsis, Kosmas ; Gkiokas, Aggelos ; Kaliakatsos-Papakostas, Maximos ; Katsouros, Vassilis ; Pikrakis, Aggelos

DOI: 10.5281/ZENODO.1260335 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1260336

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leap Motion Hand Gestures For Interaction With 3D Virtual Music Instruments (Lmhgif3Dvmi)

Kritsis, Kosmas ; Gkiokas, Aggelos ; Kaliakatsos-Papakostas, Maximos ; Katsouros, Vassilis ; Pikrakis, Aggelos

DOI: 10.5281/ZENODO.1260336 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1260335

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture interface engine

Mo, Zhenyao

DOI: 10.25549/USCTHESES-M928

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

An algorithmic approach for static and dynamic gesture recognition

Parvini, Farid

DOI: 10.25549/USCTHESES-M2698

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...