skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Germany xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Histories of Nationalism in Ireland and Germany: A Comparative Study from 1800 to 1932
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of Nationalism in Ireland and Germany: A Comparative Study from 1800 to 1932

Nagle, Shane

ISBN10: 1474263747 ; ISBN13: 9781474263740 ; E-ISBN10: 1474263755 ; E-ISBN13: 9781474263757

Toàn văn không sẵn có

2
The Continuities of German History: Nation, Religion, and Race across the Long Nineteenth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Continuities of German History: Nation, Religion, and Race across the Long Nineteenth Century

Smith, Helmut Walser;

ISBN: 9780521895880 ; ISBN: 9780521720250 ; ISBN: 052189588X ; ISBN: 0521720257 ; E-ISBN: 9780511817199 ; E-ISBN: 0511817193 ; DOI: 10.1017/CBO9780511817199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education

Taylor, Tony, Ed ; Guyver, Robert, Ed

ISBN: 9781617355271 ; ISBN: 1617355275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).

Jennifer M. Kapczynski

E-ISBN 0472070525 ; E-ISBN 0472050524 ; E-ISBN 0472025279 ; E-ISBN 9780472070527 ; E-ISBN 9780472050529 ; E-ISBN 9780472025275

Toàn văn sẵn có

5
The Thirty Years' War and German Memory in the Nineteenth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Thirty Years' War and German Memory in the Nineteenth Century

Cramer, Kevin

ISBN: 9780803215627 ; E-ISBN: 9780803206946 ; E-ISBN: 0803206941

Toàn văn sẵn có

6
Gendering modern German history rewriting historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering modern German history rewriting historiography

Hagemann, Karen

E-ISBN 1845452070 ; E-ISBN 9780857457042 ; E-ISBN 9781845452070 ; E-ISBN 9781845454425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The search for normality national identity and historical consciousness in germany since 1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The search for normality national identity and historical consciousness in germany since 1800

Berger, Stefan

E-ISBN 1571816208 ; E-ISBN 9781571818638 ; E-ISBN 9781782387114

Toàn văn sẵn có

8
Shattered past reconstructing German histories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shattered past reconstructing German histories

Jarausch, Konrad H

E-ISBN 0691059357 ; E-ISBN 0691059365 ; E-ISBN 9780691059365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Modernism and Totalitarianism : Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Totalitarianism : Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present

Shorten, Richard

E-ISBN: 9781137284372 E-ISBN: 1137284374 DOI: 10.1057/9781137284372 ISBN: 9780230252066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The seduction of culture in german history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The seduction of culture in german history

Lepenies, Wolf

E-ISBN 0691121311 ; E-ISBN 9780691164618 ; E-ISBN 9780691121314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Comparative and transnational history central european approaches and new perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative and transnational history central european approaches and new perspectives

Haupt, Heinz-Gerhard

E-ISBN 978085745603 ; E-ISBN 9781845456153 ; E-ISBN 9781845458034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century

Nothnagle, Alan

E-ISBN 0520259440 ; E-ISBN 9780520259447 ; E-ISBN 9780520945814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided memory: the Nazi past in the two Germanys

Herf, Jeffrey

ISBN: 0-674213-03-3 ; ISBN: 6-74213041 ; ISBN: 978-0674213-03-6

Toàn văn sẵn có

14
Voyage through the twentieth century a historians recollections and reflections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voyage through the twentieth century a historians recollections and reflections

Klemens Von Klemperer

E-ISBN 1845455843 ; E-ISBN 9781845455842 ; E-ISBN 9781845459444

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Photography, Migration and Identity: A German-Jewish-American Story
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photography, Migration and Identity: A German-Jewish-American Story

Umbach, Maiken ; Sulzener, Scott

ISBN: 978-3-030-00783-6 ; E-ISBN: 978-3-030-00784-3 ; DOI: 10.1007/978-3-030-00784-3

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish scholarship and culture in nineteenth-century Germany: between history and faith

Roemer, Nils H

ISBN: 0-299211-70-3 ; ISBN: 978-0299211-70-7

Toàn văn sẵn có

17
Divided, but not disconnected German experiences of the Cold War.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided, but not disconnected German experiences of the Cold War.

Bankier ;Hochscherf, Tobias ;Laucht, Matthias ;Plowman, Andrew ;Laucht, Christoph;

E-ISBN 9781845456467 ; E-ISBN 9781845457518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Coping with the Nazi past West German debates on Nazism and generational confl ict,1955-1975.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with the Nazi past West German debates on Nazism and generational confl ict,1955-1975.

Philip Gassert

E-ISBN 1845450868 ; E-ISBN 1845452178 ; E-ISBN 1845455061 ; E-ISBN 9781845450861 ; E-ISBN 9781845452179 ; E-ISBN 9781845455064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
History in the plural an introduction to the work of reinhart koselleck
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History in the plural an introduction to the work of reinhart koselleck

Olsen, Niklas

E-ISBN 9780857452955 ; E-ISBN 9780857452962 ; E-ISBN 9781782383819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Jewish histories of the holocaust new transnational approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish histories of the holocaust new transnational approaches

Goda, Norman J.W

E-ISBN 9781782384410 ; E-ISBN 9781782384427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2007  (3)
 3. 2008đến2009  (4)
 4. 2010đến2012  (9)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gassert, Philipp
 2. Nagle, Shane
 3. Roque, Ricardo
 4. Freund, Alexander
 5. Berger, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...