skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 12.444  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizing user interfaces

Kimball Jeffrey David ; Wassom, Jr. John Thurston ; Dolan Christina Ann Rank

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANAGING CUSTOMIZED USER INTERFACES

Kimball Jeffrey David ; Dolan Christina Ann Rank ; Wassom, Jr. John Thurston

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUSTOMIZING USER INTERFACES

Kimball Jeffrey David ; Wassom, Jr. John Thurston ; Dolan Christina Ann Rank

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Bang Hans Jørgen ; Dahl Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless user interfaces

Bang Hans Joergen ; Dahl Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Bang, Hans Joergen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Bang, Hans Joergen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

H West Stacey

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

West, Stacey H

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

West Stacey

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

H. West, Stacey

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

West Stacey H

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE LIGHTING DEVICE WITH RECONFIGURABLE USER INTERFACE

West Stacey

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable Lighting Device with Reconfigurable User Interface

West Stacey

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE LIGHTING DEVICE WITH RECONFIGURABLE USER INTERFACE

H. West, Stacey

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

West, Stacey

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

West Stacey H

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable Lighting Device With Reconfigurable User Interface

West Stacey H

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable lighting device with reconfigurable user interface

West Stacey H

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Bang, Hans Jørgen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 12.444  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (65)
 2. 1992đến1998  (553)
 3. 1999đến2005  (2.807)
 4. 2006đến2013  (4.725)
 5. Sau 2013  (4.294)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.664)
 2. French  (2.694)
 3. Chinese  (1.446)
 4. German  (1.304)
 5. Korean  (342)
 6. Japanese  (199)
 7. Spanish  (150)
 8. Russian  (81)
 9. Portuguese  (71)
 10. Norwegian  (7)
 11. Danish  (7)
 12. Finnish  (5)
 13. Italian  (4)
 14. Hebrew  (4)
 15. Hungarian  (3)
 16. Polish  (3)
 17. Turkish  (2)
 18. Dutch  (2)
 19. Greek  (1)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...