skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Foreign Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the liberal order survive? The history of an idea.(OUT OF ORDER?)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2017, Vol.96(1), p.10(7)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American national interest and global public goods

Nye, Joseph S. , Jr.

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.233(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and Soft Power

Nye, Joseph S

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.94-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716207311699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get smart: combining hard and soft power.(Response)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Power and American Foreign Policy

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, June 2004, Vol.119(2), pp.255-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/20202345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits of American Power

Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, December 2002, Vol.117(4), pp.545-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/798134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case for deep engagement. (military presence in East Asia)(East Asian Security)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 1995, Vol.74(4), p.90(13)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What new world order?

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, Spring, 1992, Vol.71(2), p.83(14)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peering into the future. (post-Cold War international relations)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 1994, Vol.73(4), p.82(12)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap between Theory and Policy.(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Psychology, August, 2008, Vol.29(4), p.593(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2006, Vol.85(4), p.139

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20032047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Decline of America's Soft Power: Why Washington Should Worry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline of America's Soft Power: Why Washington Should Worry

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 2004, Vol.83(3), p.16

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20033972

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. power and strategy after Iraq

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 2003, Vol.82(4), pp.60-73

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms control after the Cold War

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1989, Vol.68(5), pp.42-64

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redefining the national interest

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1999, Vol.78(4), pp.22-35

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
America's Information Edge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's Information Edge

Nye, Joseph S. ; Owens, William A.

Foreign Affairs, 1996, Vol.75(2), p.20

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20047486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Can America Manage Its Soviet Policy?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can America Manage Its Soviet Policy?

Nye, Joseph S.

Foreign Affairs, 1984, Vol.62(4), p.857

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20041911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonproliferation a long-term strategy

Nye, Joseph S

Foreign affairs, 1978, Vol.56(3), pp. 601-623

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My soft power.(Brief article)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Sept-Oct, 2011, Issue 188, p.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's soft power deficit; to catch up, its politics must unleash the many talents of its civil society.(Viewpoint essay)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Wall Street Journal Eastern Edition, May 9, 2012, Vol.0(0), p.A11(1)

ISSN: 0099-9660

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (4)
 2. 1992đến1998  (4)
 3. 1999đến2003  (5)
 4. 2004đến2009  (7)
 5. Sau 2009  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (21)
 2. Tin tức  (3)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...