skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa Chủ đề: Diet xóa Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa Chủ đề: Food Preferences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in fruit and vegetable intake and their determinants among 11-year-old schoolchildren between 2003 and 2009

Fischer, Claudia ; Brug, Johannes ; Tak, Nannah ; Yngve, Agneta ; te Velde, Saskia

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2011, Vol.8(1), p.141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-5868 ; DOI: 10.1186/1479-5868-8-141 ; PMID: 22192661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of fruit and vegetable consumption among children and adolescents: a review of the literature. Part II: qualitative studies

Krølner, Rikke ; Rasmussen, Mette ; Brug, Johannes ; Klepp, Knut-Inge ; Wind, Marianne ; Due, Pernille

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2011, p.112 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14795868 ; DOI: 10.1186/1479-5868-8-112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brug, Johannes
  2. Brug, J
  3. Te Velde, Saskia
  4. Te Velde, Saskia J
  5. Rasmussen, Mette

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...