skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Food Habits xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Al dente a history of food in Italy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al dente a history of food in Italy

Parasecoli, Fabio

E-ISBN 9781780232768 ; E-ISBN 9781780232966

Toàn văn không sẵn có

2
Appetites and aspirations in Vietnam food and drink in the long nineteenth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appetites and aspirations in Vietnam food and drink in the long nineteenth century

Peters, Erica J

E-ISBN 9780759120754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Arranging the meal a history of table service in France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arranging the meal a history of table service in France

Jean-Louis Flandrin

E-ISBN 0520238850 ; E-ISBN 9780520238855 ; E-ISBN 9780520930193

Toàn văn không sẵn có

4
Cheap meat ; flap food nations in the pacific islands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheap meat ; flap food nations in the pacific islands

Gewertz, Deborah

E-ISBN 0520945972 ; E-ISBN 9780520260924 ; E-ISBN 9780520260931 ; E-ISBN 9780520945975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Cheese, pears, and history in a proverb
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheese, pears, and history in a proverb

Montanari, Massimo

E-ISBN 0231152507 ; E-ISBN 0231526938 ; E-ISBN 9780231152501 ; E-ISBN 9780231526937

Toàn văn không sẵn có

6
China to Chinatown Chinese Food in the West
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China to Chinatown Chinese Food in the West

J.A.G. Roberts

E-ISBN 1861891334 ; E-ISBN 9781861892270 ; E-ISBN 9781861896186

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Consuming culture in the long nineteenth century narratives of consumption, 1700-1900.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consuming culture in the long nineteenth century narratives of consumption, 1700-1900.

Tamara S. Wagnd Narin Hassan;

E-ISBN 0739112074 ; E-ISBN 9780739112076 ; E-ISBN 9780739145104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Consuming the inedible neglected dimensions of food choice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consuming the inedible neglected dimensions of food choice

Jeremy Macclancy

E-ISBN 1845453530 ; E-ISBN 184545684X ; E-ISBN 9780857455338 ; E-ISBN 9781845453534 ; E-ISBN 9781845456849

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Feasts and fasts a history of food in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feasts and fasts a history of food in India

Sen, Colleen Taylor

E-ISBN 9781780233529 ; E-ISBN 9781780233918

Toàn văn không sẵn có

10
Food and the city in europe since 1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food and the city in europe since 1800

Peter J. Atkins ; Peter Lummel ; Derek J. Oddy

E-ISBN 9780754649892 ; E-ISBN 9780754688051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Food, health, and culture in Latino Los Angeles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food, health, and culture in Latino Los Angeles

Portnoy, Sarah J

E-ISBN 1442251298 ; E-ISBN 1442251301 ; E-ISBN 9781442251298 ; E-ISBN 9781442251304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Foodscapes, foodfields, and identities in Yucatán
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foodscapes, foodfields, and identities in Yucatán

Ayora-Diaz, Steffan Igor

E-ISBN 9780857452207 ; E-ISBN 9780857453341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Geographies of race and food : fields, bodies, markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographies of race and food : fields, bodies, markets

Rachel Slocum ; Arun Saldanha

E-ISBN 9781409469254 ; E-ISBN 9781409469261 ; E-ISBN 9781409469278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
How America eats a social history of U.S. food and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How America eats a social history of U.S. food and culture

Wallach, Jennifer Jensen

E-ISBN 9781442208742 ; E-ISBN 9781442232181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Interpreting food at museums and historic sites (Interpreting history)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting food at museums and historic sites (Interpreting history)

Moon, Michelle

E-ISBN 1442257229 ; E-ISBN 9781442257207 ; E-ISBN 9781442257214 ; E-ISBN 9781442257221

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Re-orienting cuisine East Asian foodways in the twenty-first century.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-orienting cuisine East Asian foodways in the twenty-first century.

Kim, Kwang-Ok;

E-ISBN 1782385630 ; E-ISBN 9781782385622 ; E-ISBN 9781782385639

Toàn văn sẵn có

17
Rice and baguette a history of food in Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rice and baguette a history of food in Vietnam

Lien, Vu Hong

E-ISBN 9781780236575 ; E-ISBN 9781780237046

Toàn văn không sẵn có

18
Ricelands The World of South-East Asian Food
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricelands The World of South-East Asian Food

Michael Freeman

E-ISBN 9781861893789 ; E-ISBN 9781861896216

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Royal taste : food, power and status at the european courts after 1789
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royal taste : food, power and status at the european courts after 1789

Daniëlle De Vooght

E-ISBN 9780754668374 ; E-ISBN 9780754694786

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Spicing up Britain the multicultural history of British food
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spicing up Britain the multicultural history of British food

Panikos Panayi

E-ISBN 9781861893734 ; E-ISBN 9781861896223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (5)
 2. 2008đến2010  (4)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Italian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Panayi, Panikos
 2. Montanari, Massimo
 3. Lien, Vu Hong
 4. Peters, Erica J
 5. Page-Reeves, Janet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...