skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Finance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vero modo di ragvagliare le commissioni de cambii avtore Bartolomeo dell'Orafo nobile lvcchese. Dedicato all 'illustriss. Sig. Gio Maria Baldinvcci
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vero modo di ragvagliare le commissioni de cambii avtore Bartolomeo dell'Orafo nobile lvcchese. Dedicato all 'illustriss. Sig. Gio Maria Baldinvcci

Dell'Orafo, Bartolomeo

Toàn văn sẵn có

2
Libretto d'abaco nuouamente reuisto, e ricorretto
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Libretto d'abaco nuouamente reuisto, e ricorretto

Toàn văn sẵn có

3
De' banchi di Napoli e della lor ragione
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

De' banchi di Napoli e della lor ragione

Rocco, Michele

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ricerche storico-critiche sul debito pubblico e sulla carta monetata del Piemonte
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricerche storico-critiche sul debito pubblico e sulla carta monetata del Piemonte

Magenta, Pio

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rocco, Michele
  2. Dell'Orafo, Bartolomeo
  3. Magenta, Pio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...