skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Finance, Public xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public finance and public policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public finance and public policy

Gruber Jonathan.

New York, NY : Worth Publishers, c2007. - (336.73 GRU 2007) - ISBN0716766310 (hbk.);ISBN9780716766315 (hbk.);ISBN9780716799054 (hbk.);ISBN0716799057 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
State government budget stabilization policy, tools, and impacts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State government budget stabilization policy, tools, and impacts

Hou, Yilin

ISBN: 9781461460602 ; E-ISBN: 9781461460619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Free money for all a basic income guarantee solution for the twenty-first century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free money for all a basic income guarantee solution for the twenty-first century

Walker, Mark

ISBN: 9781137471321 ; E-ISBN: 9781137471345 ; E-ISBN: 9781137471338

Toàn văn sẵn có

4
The public debt problem a comprehensive guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The public debt problem a comprehensive guide

Lemieux, Pierre

ISBN: 9781137313027 ; ISBN: 9781137298065 ; ISBN: 9781137298072 ; DOI: 10.1057/9781137313027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Budget public et performance introduction à la budgétisation axée sur les résultats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budget public et performance introduction à la budgétisation axée sur les résultats

Cliche, Pierre

ISBN: 9782760542297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Genesis of the financial Crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genesis of the financial Crisis

Macdonald, Roderick

ISBN: 0230298532 ; ISBN: 9780230298538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The global curse of the Federal Reserve manifesto for a second monetarist revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global curse of the Federal Reserve manifesto for a second monetarist revolution

Brown, Brendan

ISBN: 9780230290273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Retirement on the rocks why Americans can't get ahead and how new savings policies can help
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retirement on the rocks why Americans can't get ahead and how new savings policies can help

Weller, Christian E

ISBN: 9781137395627 ; E-ISBN: 9781137575159 ; E-ISBN: 9781137575142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Deficits, debt, and the new politics of tax policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deficits, debt, and the new politics of tax policy

Ippolito, Dennis S

ISBN: 9781107017276 ; ISBN: 9781107641402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The $13 trillion question how America manages its debt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The $13 trillion question how America manages its debt

Wessel, David;; Wessel, David

ISBN: 9780815727057 ; E-ISBN: 9780815727064 ; E-ISBN: 9780815727071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Measuring and managing federal financial risk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring and managing federal financial risk

Lucas, Deborah ; National Bureau Of Economic Research ; Kellogg School Of Management ; Conference. National Bureau Of Economic Research

ISBN: 0226496589 ; ISBN: 9780226496580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Financial structures and regulation a comparison of crises in the UK, USA and Italy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial structures and regulation a comparison of crises in the UK, USA and Italy

Roselli, Alessandro

ISBN: 9780230284944

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
When states go broke the origins, context, and solutions for the American states in fiscal crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When states go broke the origins, context, and solutions for the American states in fiscal crisis

Conti-Brown, Peter ; Skeel, David;; Conti - Brown, Peter ; Skeel, David A ; Conference

ISBN: 1107023173 ; ISBN: 9781107023178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
How the Fed moves markets central bank analysis for the modern era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How the Fed moves markets central bank analysis for the modern era

Schnidman, Evan A; Macmillan, William D

ISBN: 9781137432575 ; E-ISBN: 9781137432599 ; E-ISBN: 9781137432582

Toàn văn sẵn có

15
The myth of too big to fail
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of too big to fail

Moosa, Imad A

ISBN: 9780230277762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Intermediate public economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate public economics

Hindriks, Jean; Myles, Gareth D

ISBN: 0262083442 ; ISBN: 9780262083447

Toàn văn sẵn có

17
Volatile states institutions, policy, and the performance of American state economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volatile states institutions, policy, and the performance of American state economies

Crain, William Mark

ISBN: 0472113038

Toàn văn sẵn có

18
Creative politics taxes and public goods in a federal system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative politics taxes and public goods in a federal system

Beamer, Glenn

ISBN: 0472110209

Toàn văn sẵn có

19
Global debates about taxation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global debates about taxation

Nehring, Holger ; Schui, Florian;; Nehring, Holger ; Schui, Florian ; Conference On "The Transfer Of Ideas About Taxation"

ISBN: 1403987475 ; ISBN: 9781403987471

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The distributional effects of government spending and taxation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distributional effects of government spending and taxation

Papadimitriou, Dimitris;; Papadimitriou, Dimitri B

ISBN: 1403996253 ; ISBN: 9781403996251

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2015  (8)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (19)
 2. K - Law.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schui, Florian
 2. Crain, W. Mark
 3. Hou, Yilin
 4. Lucas, Deborah
 5. Macmillan, William D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...