skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Fiction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The algerian war in French-language comics postcolonial memory, history, and subjectivity

Howell, Jennifer

E-ISBN 1498516076 ; E-ISBN 9781498516068 ; E-ISBN 9781498516075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger

Buonomo, Leonardo

E-ISBN 9781611476521 ; E-ISBN 9781611476538 ; E-ISBN 9781611478679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Translating Mount Fuji Modern Japanese Fiction and the Ethics of Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translating Mount Fuji Modern Japanese Fiction and the Ethics of Identity

Dennis Washburn

E-ISBN 023113892X ; E-ISBN 9780231138925

Toàn văn sẵn có

4
Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Galicia into the World: New Cartographies, New Poetics

E-ISBN: 9781781386866 ; E-ISBN: 1781386862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Bannockburns : Scottish independence and literary imagination, 1314-2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bannockburns : Scottish independence and literary imagination, 1314-2014

Crawford, Robert

E-ISBN 9780748685837 ; E-ISBN 9780748685851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity

Folkart, Jessica A

E-ISBN 9781611485790 ; E-ISBN 9781611485813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Rhetorics of belonging nation, narration, and israel/palestine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetorics of belonging nation, narration, and israel/palestine

Bernard, Anna

E-ISBN 9781846319433 ; E-ISBN 9781781385739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
South Asian partition fiction in English from Khushwant singh to amitav ghosh, Monographs 4 (IIAS publications series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Asian partition fiction in English from Khushwant singh to amitav ghosh, Monographs 4 (IIAS publications series)

Roy, Rituparna

E-ISBN 9048512832 ; E-ISBN 9089642455 ; E-ISBN 9789048512836 ; E-ISBN 9789089642455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia Guide to Contemporary African American Fiction.

Darryl Dickson-Carr

E-ISBN 0231124724 ; E-ISBN 9780231124720

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall

Trower, Shelley

E-ISBN 9780719090967 ; E-ISBN 9781784996819

Toàn văn sẵn có

11
American socialist triptych the literary-political work of Charlotte Perkins Gilman, Upton Sinclair, and W.E.B. Du Bois
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American socialist triptych the literary-political work of Charlotte Perkins Gilman, Upton Sinclair, and W.E.B. Du Bois

Van Wienen, Mark W

E-ISBN 047202809X ; E-ISBN 0472118048 ; E-ISBN 9780472028085 ; E-ISBN 9780472118052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A companion to American fiction, 1780–1865
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to American fiction, 1780–1865

E-ISBN 9780470999202 ; E-ISBN 9780631234227 ; E-ISBN 9781405158916

Toàn văn sẵn có

13
Scott's shadow the novel in Romantic Edinburgh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott's shadow the novel in Romantic Edinburgh

Duncan, Ian

E-ISBN 9780691144269 ; E-ISBN 9781400884308

Toàn văn sẵn có

14
From fidelity to history film adaptations as cultural events in the twentieth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From fidelity to history film adaptations as cultural events in the twentieth century

Scholz, Anne-Marie

E-ISBN 9780857457318 ; E-ISBN 9780857457325

Toàn văn sẵn có

15
The edinburgh companion to the arab novel in english
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to the arab novel in english

Gana, Nouri

E-ISBN 9780748685530 ; E-ISBN 9780748685554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Anxieties of Empire and the Fiction of Intrigue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxieties of Empire and the Fiction of Intrigue

Yumna Siddiqi

E-ISBN 0231138083 ; E-ISBN 0231138091 ; E-ISBN 9780231138086 ; E-ISBN 9780231138093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Magellan fallacy globalization and the emergence of Asian and African literature in Spanish
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Magellan fallacy globalization and the emergence of Asian and African literature in Spanish

Lifshey, Adam

E-ISBN 0472028669 ; E-ISBN 9780472028665 ; E-ISBN 9780472118472 ; ISBN 0472118471 ; ISBN 9780472118472 (cloth acid-free paper)

Toàn văn sẵn có

18
Topographies of Japanese Modernism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topographies of Japanese Modernism

Seiji M. Lippit

E-ISBN 0231125305 ; E-ISBN 0231125313 ; E-ISBN 9780231125314 ; E-ISBN 9780231125307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Luminous traitor the just and daring life of Roger Casement, a biographical novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminous traitor the just and daring life of Roger Casement, a biographical novel

Duberman, Martin B

E-ISBN 9780520298880 ; E-ISBN 9780520970854

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Prose of the world modernism and the banality of empire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prose of the world modernism and the banality of empire

Majumdar, Saikat

E-ISBN 9780231156943

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2006  (5)
 3. 2007đến2009  (8)
 4. 2010đến2013  (23)
 5. Sau 2013  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duncan, Ian
 2. Dibattista, Maria
 3. Lachman, Kathryn
 4. Haywood, Ian
 5. Buonomo, Leonardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...