skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Female xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burn injuries in the elderly

Lewandowski, R ; Pegg, S ; Fortier, K ; Skimmings, A

Burns, 1993, Vol.19(6), pp.513-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(93)90010-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial flora of burn wounds in Lagos, Nigeria: A prospective study

Atoyebi, O.A ; Sowemimo, G.O.A ; Odugbemi, T

Burns, 1992, Vol.18(6), pp.448-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(92)90175-T

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular immune response following thermal injury in human patients

Mistry, S ; Mistry, N.P ; Arora, S ; Antia, N.H

Burns, 1986, Vol.12(5), pp.318-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(86)90101-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadaver skin allograft may improve mortality rate for burns involving over 30% of total body surface area: a propensity score analysis of data from four burn centers

Choi, Young ; Cho, Young ; Lee, Jong ; Choi, Yanghwan ; Noh, Soo ; Park, Seungchoon ; Sung, Changmin ; Lim, Jin ; Kim, Jongdae ; Shin, Jae ; Yang, Banseok ; Jeong, Jiyun ; Chun, Huan ; Kim, Kwang

Cell and Tissue Banking, 2018, Vol.19(4), pp.645-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9333 ; E-ISSN: 1573-6814 ; DOI: 10.1007/s10561-018-9715-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemical investigations after burning injury: Complement system, protease-antiprotease balance and acute-phase reactants

Faymonville, M.E ; Micheels, J ; Bodson, L ; Jacquemin, D ; Lamy, M ; Adam, A ; Duchateau, J

Burns, 1987, Vol.13(1), pp.26-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(87)90252-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prolongation of survival of alloskin grafts with no concurrent general suppression of the burned patient's immune system: a preliminary clinical investigation

Wu, J ; Barisoni, D ; Armato, U

Burns, 1996, Vol.22(5), pp.353-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(95)00159-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental mate-removal increases the stress response of female house sparrows: The effects of offspring value?

Lendvai, Ádám Zoltán ; Chastel, Olivier

Hormones and Behavior, 2008, Vol.53(2), pp.395-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-506X ; E-ISSN: 1095-6867 ; DOI: 10.1016/j.yhbeh.2007.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (1)
 2. 1987đến1991  (1)
 3. 1992đến1992  (1)
 4. 1993đến1996  (2)
 5. Sau 1996  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Armato, U
 2. Sung, Changmin
 3. Arora, S.
 4. Pegg, S.
 5. Wu, J.

theo chủ đề:

 1. Male
 2. Medicine
 3. Burns
 4. Humans
 5. Child

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...