skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Chủ đề: Extremidades Inferiores xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design of a Robotic System for Diagnosis and Rehabilitation of Lower Limbs
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of a Robotic System for Diagnosis and Rehabilitation of Lower Limbs

Araujo Gómez, Pedro ; Díaz Rodríguez, Miguel ; Amela, Vicente Mata; Miguel, Díaz (Editor)

ISBN: 9789801118930 ; ISBN: 9801118938

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Amela, Vicente Mata
  2. Miguel, Díaz
  3. Araujo Gómez, Pedro
  4. Díaz Rodríguez, Miguel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...