skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 156  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing Clay and Sand into Digital Design — Continuous Tangible user Interfaces

Ishii, H ; Ratti, C ; Piper, B ; Wang, Y ; Biderman, A ; Ben-Joseph, E

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(4), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047607.16164.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Attentive Interfaces

Selker, T

BT Technology Journal, Oct 2004, Vol.22(4), pp.146-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing network availability

Harman, B ; Burness, L ; Corliano, G ; Murgu, A ; El-Moussa, F

BT Technology Journal, Apr 2006, Vol.24(2), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0040-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence enabled by BT’s next generation of clients

Collingridge, R. ; Matthews, I. ; Clarke, P.

BT Technology Journal, 2007, Vol.25(2), pp.133-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0037-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-Based Construction of Collaborative Systems

Swaby, M ; Dew, P ; Kearney, P

BT Technology Journal, 1999, Vol.17(4), pp.78-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009651210210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Pervasive Computing without Intelligent Systems

Thompson, S ; Azvine, B

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(3), pp.39-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047118.95476.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Genetic Algorithms for Telecommunications Network Back-Up Routeing

He, L ; Mort, N

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(4), pp.42-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026702624501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye Tracking as a New Interface for Image Retrieval

Oyekoya, O ; Stentiford, F

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(3), pp.161-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047130.98920.2b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Home Environments

Bull, P ; Limb, R ; Payne, R

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(3), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000047121.29267.20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Human-Centred Intelligent Systems — The Intelligent Assistant

Djian, D ; Azarmi, N ; Azvine, B ; Tsui, K ; Wobcke, W

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(1), pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026590224641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A long reach digital subscriber loop transceiver.(Author abstract)(Report)

Adams, P ; Cox, S ; Carpenter, R ; Cole, N;

BT Technology Journal, July, 2007, Vol.25(3-4), p.92(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal spaces -- ePerSpace

Bilchev, G ; Venousiou, R ; Foley, J ; Benyon, P ; Case, S ; Churcher, G

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0044-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The OSA API and Other Related Issues

Stretch, R

BT Technology Journal, Jan 2001, Vol.19(1), p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All Channels Open -- Multimodal Human/Computer Interfaces

Wyard, P ; Churcher, G

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice and Internet Multimedia in UMTS Networks

Bale, M

BT Technology Journal, Jan 2001, Vol.19(1), p.48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There's Nowt So Queer As Folk!

Attwater, D ; Mcgrail, L ; Sargent, N

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0074-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-level capacity performance insights into wireless mesh networking

Chieng, D ; Hodgkinson, T ; Ting, A ; Rahim, R ; Kawade, S

BT Technology Journal, Apr 2007, Vol.25(2), pp.76-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0030-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Customer Contact

Millard, N ; Coe, T ; Gardner, M ; Gower, A ; Hole, L ; Crowle, S

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIP and Conversational Internet Applications

Wisely, D

BT Technology Journal, Apr 2001, Vol.19(2), p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 156  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Azvine, B
  2. Fisher, M
  3. Mckee, P
  4. Cui, Z
  5. Georgalas, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...