skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Water Waves xóa Chủ đề: Exactly Solvable and Integrable Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin/Finite-Element Method for the Serre Equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Journal of Scientific Computing, 2014, Vol.61(1), pp.166-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-014-9823-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical use of variational principles for modeling water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, 2012, Vol.241(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2011.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitary wave interaction in a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 14, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1134/S0021364012120041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of the Inverse Energy Cascade in the modified Korteweg-de Vries Equation

Dutykh, Denys ; Tobisch, Elena; Dutykh, Denys (Editor)

EPL - Europhysics Letters, 01 July 2014, Vol.107, p.14001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: 10.1209/0295-5075/107/14001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein–Gordon equations

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, 01 June 2015, Vol.304-305, pp.23-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serre-type equations in deep water

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Chhay, Marx; Dutykh, Denys (Editor)

Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 02 February 2017, Vol.12(1), pp.23-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0973-5348 ; E-ISSN: 1760-6101 ; DOI: 10.1051/mmnp/201712103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 25 May 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special solutions to a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1017/jfm.2012.447

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous potential free-surface flows in a fluid layer of finite depth

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Comptes rendus - Mathématique, 2007, Vol.345(2), pp.113-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-073X ; DOI: 10.1016/j.crma.2007.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy of tsunami waves generated by bottom motion

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 23, 2008 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1098/rspa.2008.0332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissipative Boussinesq equations

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Comptes rendus - Mécanique, 2007, Vol.335(9), pp.559-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0721 ; E-ISSN: 1873-7234 ; DOI: 10.1016/j.crme.2007.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On time relaxed schemes and formulations for dispersive wave equations

Chehab, Jean-Paul ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 6, 2019

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of vorticity on the travelling waves of some shallow water two-component systems

Dutykh, Denys ; Ionescu-Kruse, Delia; Ionescu-Kruse, Delia (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 12, 2019

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian regularisation of shallow water equations with uneven bottom

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 17, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (3)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dutykh, D
 3. Clamond, Didier
 4. Clamond, D.
 5. Mitsotakis, Dimitrios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...