skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liên minh Châu Âu xóa Chủ đề: European Union countries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Le nouveau modèle europeen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le nouveau modèle europeen

Magnette Paul; Remacle Eric

Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles, 2000. - (341.242 NOU 2000) - ISBN2800412372 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Social policy in the European Union : between harmonization and national autonomy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social policy in the European Union : between harmonization and national autonomy

Roberts Ivor; Springer Beverly

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2001 - (361.6 ROB 2001) - ISBN1555879772 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe from A to Z : guide to European integration

Weidenfeld Werner.; Wessels W editor; Wessels Wolfgang; Institut für Europäische Politik

Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities ; Washington, DC : European Commission [distributor], 1997 - (341.242 WEI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...