skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Chủ đề: European Union xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges Immigration and asylum law and policy in Europe 21.

Bernard Ryan ; Valsamis Mitsilegas

ISBN10: 9004172335 ; ISBN13: 9789004172333 ; E-ISBN10: 9047425804 ; E-ISBN13: 9789047425809

Toàn văn không sẵn có

2
The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship: An Analysis of Directive 2003/109 Immigration and Asylum Law and Policy in Europe Immigration 23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship: An Analysis of Directive 2003/109 Immigration and Asylum Law and Policy in Europe Immigration 23

Acosta Arcarazo, Diego

ISBN10: 9004204121 ; ISBN13: 9789004204126 ; E-ISBN10: 900420413X ; E-ISBN13: 9789004204133

Toàn văn không sẵn có

3
Illiberal liberal states : immigration, citizenship and integration in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illiberal liberal states : immigration, citizenship and integration in the EU

Elspeth Guild ; Kees Groenendijk ; Sergio Carrera

E-ISBN 9780754676980 ; E-ISBN 9780754693987

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Precedents and Judicial Politics in EU Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precedents and Judicial Politics in EU Immigration Law

De Somer, Marie; Christiansen, Thomas (Editor) ; Vanhoonacker, Sophie (Editor)

European Administrative Governance

ISBN: 9783319939810 ; ISBN: 3319939815 ; E-ISBN: 9783319939827 ; E-ISBN: 3319939823 ; DOI: 10.1007/978-3-319-93982-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
New Asylum Countries?: Migration Control and Refugee Protection in an Enlarged European Union Immigration and asylum law and policy in Europe v. 4.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Asylum Countries?: Migration Control and Refugee Protection in an Enlarged European Union Immigration and asylum law and policy in Europe v. 4.

Rosemary rne ; Gregor Nnd Jens Vedsted-Hansen

ISBN10: 9041117539 ; ISBN13: 9789041117533 ; E-ISBN10: 904740307X ; E-ISBN13: 9789047403074

Toàn văn không sẵn có

6
Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy

Baldaccini, Anneliese

E-ISBN 1841136840 ; E-ISBN 9781841136844

Toàn văn không sẵn có

7
EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary Immigration and asylum law and policy in Europe v. 12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary Immigration and asylum law and policy in Europe v. 12

Steve Pend Nicola Rogers

ISBN10: 9004153748 ; ISBN13: 9789004153745 ; E-ISBN10: 9047410904 ; E-ISBN13: 9789047410904

Toàn văn không sẵn có

8
Integration for Third-Country Nationals in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration for Third-Country Nationals in the European Union

S. Morano-Foadi ; M. Malena

ISBN10: 0857936816 ; ISBN13: 9780857936813 ; E-ISBN10: 0857936824 ; E-ISBN13: 9780857936820

Toàn văn không sẵn có

9
Innovative concepts for alternative migration policies ten innovative approaches to the challenges of migration in the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative concepts for alternative migration policies ten innovative approaches to the challenges of migration in the 21st century

Jandl, Michael

E-ISBN 9053569901 ; E-ISBN 9789048501854 ; E-ISBN 9789053569900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Asylum Determination in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum Determination in Europe

Gill, Nick ; Good, Anthony

ISBN: 9783319947495 ; ISBN: 9783319947488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Children and the European union rights, welfare and accountability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children and the European union rights, welfare and accountability

Stalford, Helen

E-ISBN 1841137650 ; E-ISBN 9781841137650

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Europe and extraterritorial asylum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe and extraterritorial asylum

Heijer, Maarten Den

E-ISBN 1849462704 ; E-ISBN 1847319068 ; E-ISBN 9781849462709

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Experiencias europeas : <U+00bf>un modelo a seguir?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiencias europeas : <U+00bf>un modelo a seguir?

Bravo Villalobos, Paula;; Paula Bravo Villalobos editor.; Universidad de Concepcio&amp lt U+0301&amp gt n. Programa de Estudios Europeos, sponsoring body.

E-ISBN: 1449284493 ; E-ISBN: 9781449284497 ; ISBN: 9562845958 ; ISBN: 9789562845953

Toàn văn không sẵn có

14
EU Justice and Home Affairs Law: EU Justice and Home Affairs Law: Volume II: EU Criminal Law, Policing, and Civil Law Volume II,EU criminal law, policing, and civil law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Justice and Home Affairs Law: EU Justice and Home Affairs Law: Volume II: EU Criminal Law, Policing, and Civil Law Volume II,EU criminal law, policing, and civil law

Peers, Steve.;

ISBN10: 0198776845 ; ISBN13: 9780198776840 ; E-ISBN10: 0191082678 ; E-ISBN13: 9780191082672

Toàn văn không sẵn có

15
Partnership Rights,Free Movement,and EU Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partnership Rights,Free Movement,and EU Law

Toner, Helen

E-ISBN 1841134775 ; E-ISBN 9781841134772

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Racism and Equality in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racism and Equality in the European Union

Bell, Mark

ISBN10: 0199297843 ; ISBN13: 9780199297849 ; E-ISBN10: 0191559326 ; E-ISBN13: 9780191559327

Toàn văn không sẵn có

17
Citizenship policies in the new Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship policies in the new Europe

Baubock, Rainer

E-ISBN 9053569227 ; E-ISBN 9789048501588 ; E-ISBN 9789053569221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Britain in the European Union : Law, Policy and Parliament
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain in the European Union : Law, Policy and Parliament

Giddings, Philip; Drewry, Gavin

E-ISBN: 9780230523159 E-ISBN: 0230523153 DOI: 10.1057/9780230523159 ISBN: 9781403904522 ISBN: 9781403904515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The State of the European Union, 6: Law, Politics, and Society Volume 6Law, politics, and society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of the European Union, 6: Law, Politics, and Society Volume 6Law, politics, and society

Ta. Börnd Rac. Cichowski

ISBN10: 019925737X ; ISBN10: 019925740X ; ISBN13: 9780199257379 ; ISBN13: 9780199257409 ; E-ISBN10: 0191531464 ; E-ISBN13: 9780191531460

Toàn văn sẵn có

20
Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal responses to trafficking in women for sexual exploitation in the European Union

Askola, Heli

E-ISBN 1841136506 ; E-ISBN 9781841136509

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2004  (11)
 3. 2005đến2008  (18)
 4. 2009đến2012  (31)
 5. Sau 2012  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (84)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dougan, Michael
 2. Guild, Elspeth
 3. Spaventa, Eleanor
 4. Currie, Samantha
 5. Mitsilegas, Valsamis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...