skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: European History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism (Book Review)

Bradley Abrams

The American Historical Review, 1 June 2008, Vol.113(3), pp.940-941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Each nation only cares for its own”: Empire, Nation, and Child Welfare Activism in the Bohemian Lands, 1900–1918

Zahra, Tara

The American Historical Review, 2006, Vol. 111(5), pp.1378-1402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.111.5.1378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hour of the Woman: Memories of Germany's "Crisis Years" and West German National Identity

Heineman, Elizabeth

American Historical Review, 1996, Vol.101(2), p.354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Entangled Paths towards Modernity: Contextualizing Socialism and Nationalism in the Balkans (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entangled Paths towards Modernity: Contextualizing Socialism and Nationalism in the Balkans (Book Review)

John E. Ashbrook

The American Historical Review, 1 December 2012, Vol.117(5), pp.1691-1692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Kansakunta kilpasilla: Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900—1952 [A Competing Nation: Sports as Channel and Source of Nationalism in Finland 1900—1952] (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kansakunta kilpasilla: Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900—1952 [A Competing Nation: Sports as Channel and Source of Nationalism in Finland 1900—1952] (Book Review)

Mika Lavaque-Manty

The American Historical Review, 1 October 2010, Vol.115(4), pp.1234-1235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

. New York: Cambridge University Press. 2007. Pp. xi, 421. $105.00

English, Richard

The American Historical Review, 2008, Vol. 113(5), pp.1600-1601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.113.5.1600

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Nonconformists: Culture, Politics, and Nationalism in a Serbian Intellectual Circle, 1944-1991 (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nonconformists: Culture, Politics, and Nationalism in a Serbian Intellectual Circle, 1944-1991 (Book Review)

Melissa Bokovoy

The American Historical Review, 1 February 2009, Vol.114(1), pp.244-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Fenian Ideal and Irish Nationalism, 1882-1916 (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fenian Ideal and Irish Nationalism, 1882-1916 (Book Review)

Fergus Campbell

The American Historical Review, 1 February 2008, Vol.113(1), pp.254-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
May the Best Man Win: Sport, Masculinity, and Nationalism in Great Britain and the Empire, 1880–1935. (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

May the Best Man Win: Sport, Masculinity, and Nationalism in Great Britain and the Empire, 1880–1935. (Book Review)

Collins, Tony

The American Historical Review April 2006, Vol.111(2), pp.439-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.1086/ahr.111.2.439

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
In Defense of Christian Hungary: Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890-1944 (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Defense of Christian Hungary: Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890-1944 (Book Review)

Alice Freifeld

The American Historical Review, 1 December 2007, Vol.112(5), pp.1638-1639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czechoslovakia: The State That Failed

Lukes, Igor

The American Historical Review, Vol.116(3), p.893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalism in the Prussian East: From National Conflict to Synthesis, 1871-1914

Murdock, Caitlin

The American Historical Review, Vol.117(2), p.622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marianne or Germania? Nationalizing Women in Alsace, 1870-1946

Quataert, Jean

The American Historical Review, Vol.117(4), p.1286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bones of Contention: The Living Archive of Vasil Levski and the Making of Bulgaria's National Hero

Firkatian, Mari

The American Historical Review, Vol.116(3), p.896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Floating Commonwealth: Politics, Culture, and Technology on Britain's Atlantic Coast, 1860-1930

Alexander, Jennifer

The American Historical Review, Vol.115(4), p.1219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Grande Italia: The Myth of the Nation in the Twentieth Century

Sheehan, James

The American Historical Review, Vol.115(1), p.315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

. Cambridge: Harvard University Press. 2007. Pp. xviii, 353. $49.95

Dabrowski, Patrice M

The American Historical Review, 2009, Vol. 114(1), pp.243-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.114.1.243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czech, German, and Noble: Status and National Identity in Habsburg Bohemia

Godsey, William

The American Historical Review, Vol.114(5), p.1563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture nazionali e narrazioni straniere: Italia, 1903-1943

Stewart-Steinberg, Suzanne

The American Historical Review, Vol.114(4), p.1185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine: Birth of a Modern Nation

Wilson, Andrew

The American Historical Review, Vol.113(3), p.941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (8)
 3. 2007đến2007  (7)
 4. 2008đến2009  (29)
 5. Sau 2009  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (42)
 2. Bài báo  (16)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Finnish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bryant, Chad
 2. Pedersen, Susan
 3. Richards, Michael
 4. Barrow, Ian
 5. Bailey, Victor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...