skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa Chủ đề: European History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906-1931.(Book review)

Borzecki, Jerzy

American Historical Review, 2016, Vol.121(1), pp.332-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sudden Nationhood: The Microdynamics of Intercommunal Relations in Bosnia-Herzegovina after World War II

Bergholz, Max

The American Historical Review, 2013, Vol. 118(3), pp.679-707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/118.3.679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Danger: United States Empire, Eurafrica, and the Territorialization of Industrial Capitalism, 1870–1950

Beckert, Sven

The American Historical Review, 2017, Vol. 122(4), pp.1137-1170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/122.4.1137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Each nation only cares for its own”: Empire, Nation, and Child Welfare Activism in the Bohemian Lands, 1900–1918

Zahra, Tara

The American Historical Review, 2006, Vol. 111(5), pp.1378-1402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.111.5.1378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hour of the Woman: Memories of Germany's "Crisis Years" and West German National Identity

Heineman, Elizabeth

American Historical Review, 1996, Vol.101(2), p.354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decolonizing the Smithsonian: Museums as Microcosms of Political Encounter

Wintle, Claire

The American Historical Review, 2016, Vol. 121(5), pp.1492-1520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/121.5.1492

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalists Who Feared the Nation: Adriatic Multi-Nationalism in Habsburg Dalmatia, Trieste, and Venice

Bjork, James

The American Historical Review, Vol.118(3), p.923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Book Review)

Pieter M. Judson

The American Historical Review, 1 April 2015, Vol.120(2), pp.737-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century. (Oxford Historical Monographs) (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century. (Oxford Historical Monographs) (Book Review)

Owen V. Johnson

The American Historical Review, 1 February 2015, Vol.120(1), pp.351-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Entangled Paths towards Modernity: Contextualizing Socialism and Nationalism in the Balkans (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entangled Paths towards Modernity: Contextualizing Socialism and Nationalism in the Balkans (Book Review)

John E. Ashbrook

The American Historical Review, 1 December 2012, Vol.117(5), pp.1691-1692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Bosnia? Nationalism and Political Imagination in the Balkans, 1840-1914.(Book review)

Anscombe, Frederick

American Historical Review, 2017, Vol.122(1), pp.264-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Greater Ireland: The Land League and Transatlantic Nationalism in Gilded Age America.(Book review)

Duffy, Jennifer Nugent

American Historical Review, 2016, Vol.121(3), pp.944-945 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Tragedy of a Generation: The Rise and Fall of Jewish Nationalism in Eastern Europe (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tragedy of a Generation: The Rise and Fall of Jewish Nationalism in Eastern Europe (Book Review)

Glenn Dynner

The American Historical Review, 1 December 2014, Vol.119(5), pp.1810-1811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Kansakunta kilpasilla: Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900—1952 [A Competing Nation: Sports as Channel and Source of Nationalism in Finland 1900—1952] (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kansakunta kilpasilla: Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900—1952 [A Competing Nation: Sports as Channel and Source of Nationalism in Finland 1900—1952] (Book Review)

Mika Lavaque-Manty

The American Historical Review, 1 October 2010, Vol.115(4), pp.1234-1235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prague in Black: Nazi Rule and Czech Nationalism (Book Review)

Bradley Abrams

The American Historical Review, 1 June 2008, Vol.113(3), pp.940-941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

. New York: Cambridge University Press. 2007. Pp. xi, 421. $105.00

English, Richard

The American Historical Review, 2008, Vol. 113(5), pp.1600-1601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.113.5.1600

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Nonconformists: Culture, Politics, and Nationalism in a Serbian Intellectual Circle, 1944-1991 (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nonconformists: Culture, Politics, and Nationalism in a Serbian Intellectual Circle, 1944-1991 (Book Review)

Melissa Bokovoy

The American Historical Review, 1 February 2009, Vol.114(1), pp.244-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The Fenian Ideal and Irish Nationalism, 1882-1916 (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fenian Ideal and Irish Nationalism, 1882-1916 (Book Review)

Fergus Campbell

The American Historical Review, 1 February 2008, Vol.113(1), pp.254-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
May the Best Man Win: Sport, Masculinity, and Nationalism in Great Britain and the Empire, 1880–1935. (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

May the Best Man Win: Sport, Masculinity, and Nationalism in Great Britain and the Empire, 1880–1935. (Book Review)

Collins, Tony

The American Historical Review April 2006, Vol.111(2), pp.439-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.1086/ahr.111.2.439

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
In Defense of Christian Hungary: Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890-1944 (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Defense of Christian Hungary: Religion, Nationalism, and Antisemitism, 1890-1944 (Book Review)

Alice Freifeld

The American Historical Review, 1 December 2007, Vol.112(5), pp.1638-1639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (63)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (9)
 2. 2007đến2008  (27)
 3. 2009đến2010  (16)
 4. 2011đến2013  (15)
 5. Sau 2013  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (67)
 2. Bài báo  (25)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Finnish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bryant, Chad
 2. Pedersen, Susan
 3. Richards, Michael
 4. Bailkin, Jordanna
 5. Barrow, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...