skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: European xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal fiction at the end of the millennium the ends of Spanish identity

Folkart, Jessica A

E-ISBN 9781611485790 ; E-ISBN 9781611485813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocks of nation the imagination of Celtic Cornwall

Trower, Shelley

E-ISBN 9780719090967 ; E-ISBN 9781784996819

Toàn văn sẵn có

3
Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial emotions cultural responses to myths of Empire in Fin-de-Siècle Spain

Krauel, Javier

E-ISBN 9781846319761 ; E-ISBN 9781781385623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Tropics of vienna colonial utopias of the habsburg empire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropics of vienna colonial utopias of the habsburg empire

Bach, Ulrich E

E-ISBN 9781785331329 ; E-ISBN 9781785331336

Toàn văn sẵn có

5
Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journey Westward joyce, dubliners and the literary revival

Shovlin, Frank

E-ISBN 9781846317705 ; E-ISBN 9781846318238 ; E-ISBN 9781781380024 ; E-ISBN 9781781386828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Robert Burns
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert Burns

Carruthers, Gerard

E-ISBN 0746311729 ; E-ISBN 074631177X ; E-ISBN 9780582010888 ; E-ISBN 9781786945945

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Empire decolonial interventions in lusophone literatures

Silva, Daniel F

E-ISBN 9781786941008 ; E-ISBN 9781786949370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Modernist afterlives in Irish literature and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernist afterlives in Irish literature and culture

Reynolds, Paige

E-ISBN 1783085746 ; E-ISBN 1783085738 ; E-ISBN 9781783085736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Being contemporary French literature, culture and politics today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being contemporary French literature, culture and politics today

Brozgal, Lia

E-ISBN 9781781382639 ; E-ISBN 9781781384343

Toàn văn sẵn có

10
W. B. Yeats, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

W. B. Yeats, second edition

Larrissy, Edward

E-ISBN 9780746312889 ; E-ISBN 9781786942319

Toàn văn sẵn có

11
Seamus Heaney, third edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seamus Heaney, third edition

Murphy, Andrew

E-ISBN 9780746312094 ; E-ISBN 9781786946355

Toàn văn sẵn có

12
London irish fictions narrative, diaspora and identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

London irish fictions narrative, diaspora and identity

Murray, Tony

E-ISBN 9781846318313 ; E-ISBN 9781846317897 ; E-ISBN 9781781380154 ; E-ISBN 9781781387078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The spectrum of political engagement Mounier, Benda, Nizan, Brasillach, Sartre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The spectrum of political engagement Mounier, Benda, Nizan, Brasillach, Sartre

Schalk, David L

E-ISBN 0691052751 ; E-ISBN 1400870992 ; E-ISBN 9780691603810 ; E-ISBN 9781400870998

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Publishing Africa in French literary institutions and decolonization, 1945-1967
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publishing Africa in French literary institutions and decolonization, 1945-1967

Bush, Ruth

E-ISBN 9781781381953 ; E-ISBN 9781781382028

Toàn văn sẵn có

15
A companion to European romanticism.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to European romanticism.

Ferber, Michael

E-ISBN 1405110392 ; E-ISBN 9781405110396 ; E-ISBN 9781405154536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The hedgehog and the fox an essay on Tolstoy's view of history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hedgehog and the fox an essay on Tolstoy's view of history

Berlin, Isaiah

E-ISBN 9780691156002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Alternative modernities in French travel writing engaging urban space in London and New York, 1851-1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative modernities in French travel writing engaging urban space in London and New York, 1851-1986

Jein, Gillian

E-ISBN 1783085142 ; E-ISBN 1783085126 ; E-ISBN 9781783085125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Patrick white beyond the grave new critical perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patrick white beyond the grave new critical perspectives

Henderson, Ian

E-ISBN 1783083972 ; E-ISBN 1783083980 ; E-ISBN 1783083999 ; E-ISBN 9781783083978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Traces of another time history and politics in postwar British fiction.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traces of another time history and politics in postwar British fiction.

Scanlan, Margaret

E-ISBN 0691068240 ; E-ISBN 9780691605258 ; E-ISBN 9781400860937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Norman MacCaig
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norman MacCaig

Macrae, Alasdair

E-ISBN 9780746310762 ; E-ISBN 9781786945822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2010  (7)
 3. 2011đến2012  (6)
 4. 2013đến2015  (20)
 5. Sau 2015  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (6)
 2. French  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miller, John
 2. Scanlan, Margaret
 3. Macrae, Alasdair
 4. Bach, Ulrich E
 5. Moynahan, Julian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...