skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 468  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minority rights protection in international law: the Roma of Europe (Research in migration and ethnic relations series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights protection in international law: the Roma of Europe (Research in migration and ethnic relations series)

Helen O'Nions

E-ISBN 9780754609216 ; E-ISBN 9780754686446

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Palestinian Ethnonationalism in Israel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian Ethnonationalism in Israel

Haklai, Oded

ISBN: 9780812243475 ; E-ISBN: 9780812204391

Toàn văn không sẵn có

3
The Politics of Self-Determination: Remaking Territories and National Identities in Europe, 1917-1923
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Self-Determination: Remaking Territories and National Identities in Europe, 1917-1923

Prott, Volker

ISBN10: 0198777841 ; ISBN13: 9780198777847 ; E-ISBN10: 0191083542 ; E-ISBN13: 9780191083549

Toàn văn không sẵn có

4
Romani Politics in Contemporary Europe : Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romani Politics in Contemporary Europe : Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order

Sigona, Nando; Trehan, Nidhi, Dr

E-ISBN: 9780230281165 E-ISBN: 0230281168 DOI: 10.1057/9780230281165 ISBN: 9780230516625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Nationalist Politics in Europe : The Constitutional and Electoral Dimensions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics in Europe : The Constitutional and Electoral Dimensions

Kellas, James G.

E-ISBN: 9780230597273 E-ISBN: 0230597270 DOI: 10.1057/9780230597273 ISBN: 9780333620465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Realizing Roma Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing Roma Rights

Bhabha, Jacqueline ;Mirga, Andrzej ;Matache, Margareta;

ISBN: 9780812248999 ; E-ISBN: 9780812293876 ; E-ISBN: 0812293878

Toàn văn sẵn có

7
The Roma: a Minority in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roma: a Minority in Europe

Roni Stauber, Raphael Vago

ISBN: 9789637326868 ; ISBN: 9786155211218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Foreigners, refugees or minorities? : rethinking people in the context of border controls and visas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreigners, refugees or minorities? : rethinking people in the context of border controls and visas

Didier Bigo ; Sergio Carrera ; Elspeth Guild

E-ISBN 9781409452539 ; E-ISBN 9781409452546 ; E-ISBN 9781409474050

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Modern Europe, 1789-Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Europe, 1789-Present

Briggs, Asa ; Clavin, Patricia

ISBN10: 0582772605 ; ISBN13: 9780582772601 ; E-ISBN10: 1315835649 ; E-ISBN13: 9781315835648

Toàn văn không sẵn có

10
Muslim minorities in the West visible and invisible.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim minorities in the West visible and invisible.

Haddad, Yvonne Yazbeck ;Smith, Jane I.;

E-ISBN 0759102171 ; E-ISBN 075910218X ; E-ISBN 9780759102170 ; E-ISBN 9780759102187 ; E-ISBN 9780759116726

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Call of Conscience: French Protestant Responses to the Algerian War, 1954-1962
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Call of Conscience: French Protestant Responses to the Algerian War, 1954-1962

Adams, Geoffrey

Editions SR

ISBN: 9780889209053 ; ISBN: 0889209057

Toàn văn sẵn có

12
Gendering modern German history rewriting historiography.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering modern German history rewriting historiography.

Karen Hagemann

E-ISBN 1845452070 ; E-ISBN 1845454421 ; E-ISBN 9781845452070 ; E-ISBN 9781845454425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Religious Minorities in Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Minorities in Turkey

Freyberg-Inan, Annette ;Bardakçi, Mehmet ;Leisse, Olaf ;Giesel, Christoph;

ISBN10: 113727025X ; ISBN13: 9781137270252 ; E-ISBN10: 1137270268 ; E-ISBN13: 9781137270269

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming Minority: How Discourses and Policies Produce Minorities in Europe and India

Jyotirmaya Tripathy ; Sudarsan Padmanabhan;; Tripathy, Jyotirmaya ; Padmanabhan, Sudarsan

ISBN: 9789351500353 ; E-ISBN: 9789351508090 ; DOI: 10.4135/9789351508090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Conceptual Gaps in China-EU Relations : Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual Gaps in China-EU Relations : Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships

Z. Pan;; Pan, Zhongqi

E-ISBN: 9781137027443 E-ISBN: 1137027444 DOI: 10.1057/9781137027443 ISBN: 9781137027436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
German minorities in Europe ethnic identity and cultural belonging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

German minorities in Europe ethnic identity and cultural belonging

Stefan Wolff

E-ISBN 157181504X ; E-ISBN 1571817387 ; E-ISBN 9781571815040 ; E-ISBN 9781571817389

Toàn văn không sẵn có

17
Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Popular Struggle and Democracy in Scandinavia: 1700-Present

Mikkelsen, Flemming ;Kjeldstadli, Knut ;Nyzell, Stefan;; Mikkelsen, Flemming ; Kjeldstadli, Knut ; Nyzell, Stefan

ISBN: 978-1-137-57849-5 ; E-ISBN: 978-1-137-57855-6 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57855-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Islam in "liberal" Europe freedom, equality, and intolerance.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam in "liberal" Europe freedom, equality, and intolerance.

Hafez, Kai

E-ISBN 9781442229518

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
European Identity and the Second World War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Identity and the Second World War

Spiering, Menno; Wintle, Michael

E-ISBN: 9780230306943 E-ISBN: 0230306942 DOI: 10.1057/9780230306943 ISBN: 9780230273238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Islam, Europe and emerging legal issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam, Europe and emerging legal issues

W. Cole Durham/Jr, Rik Torfs/David M. Kirkham/Christine Scott

E-ISBN 9781409434443 ; E-ISBN 9781409434450

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 468  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (193)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (8)
 2. 1982đến1995  (12)
 3. 1996đến2002  (52)
 4. 2003đến2010  (119)
 5. Sau 2010  (276)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (466)
 2. German  (67)
 3. Italian  (3)
 4. French  (3)
 5. Dutch  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. D - History (general) and history of europe.–History (General)  (156)
 2. D - History (general) and history of europe.–History of Asia  (47)
 3. D - History (general) and history of europe.–History of Great Britain  (44)
 4. D - History (general) and history of europe.–History of Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics  (35)
 5. D - History (general) and history of europe.–History of France  (31)
 6. D - History (general) and history of europe.–History of Germany  (28)
 7. D - History (general) and history of europe.–History of Balkan Peninsula  (15)
 8. D - History (general) and history of europe.–History of Italy  (14)
 9. D - History (general) and history of europe.–History of Northern Europe. Scandinavia  (8)
 10. D - History (general) and history of europe.–History of Gypsies  (7)
 11. D - History (general) and history of europe.–History of Greece  (6)
 12. D - History (general) and history of europe.–History of Eastern Europe (General)  (6)
 13. D - History (general) and history of europe.–History of Spain  (6)
 14. D - History (general) and history of europe.–History of Austria. Liechtenstein. Hungary. Czechoslovakia  (5)
 15. D - History (general) and history of europe.–History of Africa  (4)
 16. D - History (general) and history of europe.–History of Low Countries. Benelux Countries  (4)
 17. D - History (general) and history of europe.–History of Central Europe  (2)
 18. D - History (general) and history of europe.–History of Switzerland  (1)
 19. D - History (general) and history of europe.–History of Netherlands (Holland)  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hagemann, Karen
 2. Jarausch, Konrad H.
 3. Gilbert, Mark
 4. Palmer, R. R.
 5. Ther, Philipp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...