skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 6.158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thames & Hudson Dictionary of the Italian Renaissance, The

ISBN: 9780500201916

Toàn văn sẵn có

2
China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions

Wills John E

Cambridge: Cambridge University Press, 2011 - (303.48 CHI 2011) - ISBN9780521179454

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redirecting US diplomacy.(American Power in Transition)

Goodby, James ; Weisbrode, Kenneth

Parameters, Winter, 2013, Vol.43(4), p.27(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Diplomacy

David Braunschvig, Richard L. Garwin, and Jeremy C. Marwell

Foreign Affairs, Jul/Aug 2003, Vol.82(4), pp.156-164

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDiN Quarterly - Trends in Public Diplomacy: June, July and August 2011

Leight, Naomi ; Chan, Rachel ; Krasnodebska, Molly

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2011, Vol.7(4), pp.299-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2011.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Taken at the Flood: the Roman Conquest of Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taken at the Flood: the Roman Conquest of Greece

Waterfield Robin

New York, NY : Oxford University Press , 2014 - (939.87 WAT 2014) - ISBN9780199916894;ISBN9780199656462;ISBN0199656460;ISBN9780199916894;ISBN0199916896

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Museum Diplomacy: The Singapore–France Cultural Collaboration in Perspective

Cai, Yunci

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2013, Vol.26(2), pp.127-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-012-9122-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identities for Export: East European Cultural Diplomacy in Inter-War Pittsburgh

Nagy, Zsolt

Contemporary European History, 2011, Vol.20(4), pp.435-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7773 ; E-ISSN: 1469-2171 ; DOI: 10.1017/S0960777311000476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanitarian diplomacy in theory and practice

Kirecci, M. Akif

Perceptions, 2015, Vol.20(1), p.1(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-8641

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRANSATLANTIC BLUE DIPLOMACY

Gutu, Ioana

CES Working Papers, 2016, Vol.8(4), pp.666-680

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links-November 2015

Clack, George

American Diplomacy, Nov 21, 2015, pp.1-3

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links March 2016

Clack, George

American Diplomacy, Mar 29, 2016, pp.1-4

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY OF MADRID AFTER FRANCO

A. Y. Sidorov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 May 2017, Issue 1(52), pp.239-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160 ; E-ISSN: 2541-9099 ; DOI: 10.24833/2071-8160-2017-1-52-239-242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU and Turkey in Energy Diplomacy

Triantaphyllou, Dimitrios ; Fotiou, Eleni

Insight Turkey, 2010, Vol.12(3), pp.55-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and audit: Technologies of knowledge in Europe

Kuus, Merje

Geoforum, January 2016, Vol.68, pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLICY AND DIPLOMACY ON MIGRATION IN THE E.U.

Silasi, Grigore ; Boldea, Monica ; Simina, Ovidiu

Quaestus, Jun 2016, Issue 9, pp.115-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2285424X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links-May/June 2017

Clack, George

American Diplomacy, May 31, 2017, pp.1-3

Toàn văn sẵn có

18
EU-Russia Energy Diplomacy: 2010 and Beyond?<br>EU-Russia Energy Diplomacy: 2010 and Beyond?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU-Russia Energy Diplomacy: 2010 and Beyond?
EU-Russia Energy Diplomacy: 2010 and Beyond?

Dimitrova, Irena

Connections: The Quarterly Journal, 2010, Vol.9(4), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18121098 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11610/Connections.9.4.01

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links-January/February 2017

Clack, George

American Diplomacy, Jan 31, 2017, pp.1-4

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Spoken Word Links May 2016

Clack, George

American Diplomacy, May 25, 2016, pp.1-2

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (70)
 2. 1960đến1976  (37)
 3. 1977đến1991  (81)
 4. 1992đến2006  (1.297)
 5. Sau 2006  (4.637)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.020)
 2. German  (75)
 3. French  (42)
 4. Spanish  (28)
 5. Portuguese  (23)
 6. Turkish  (8)
 7. Chinese  (5)
 8. Italian  (4)
 9. Korean  (4)
 10. Czech  (3)
 11. Serbian  (2)
 12. Norwegian  (2)
 13. Russian  (2)
 14. Slovak  (1)
 15. Polish  (1)
 16. Gallegan  (1)
 17. Romanian  (1)
 18. Dutch  (1)
 19. Serbo-Croatian  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Moravcsik, Andrew
 3. Champion, Marc
 4. Hoffmann, Stanley
 5. Levene, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...