skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.329  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Roach ; Heinsen-Roach, Steven, Erica C.

The SAGE Encyclopedia of Political Behavior: A-L

ISBN: 978-1-4833-9115-1

Toàn văn không sẵn có

2
China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions

Wills John E

Cambridge: Cambridge University Press, 2011 - (303.48 CHI 2011) - ISBN9780521179454

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berkshire Encyclopedia of World History, Second Edition

ISBN: 9781933782652

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 9781412959636

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Music in the Social and Behavioral Sciences: An Encyclopedia

ISBN: 9781452283036

Toàn văn không sẵn có

6
Taken at the Flood: the Roman Conquest of Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taken at the Flood: the Roman Conquest of Greece

Waterfield Robin

New York, NY : Oxford University Press , 2014 - (939.87 WAT 2014) - ISBN9780199916894;ISBN9780199656462;ISBN0199656460;ISBN9780199916894;ISBN0199916896

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Reinerman, Alan J.

Encyclopedia of Modern Europe: Europe 1789-1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire

ISBN: 978-0-684-31496-9

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Middle Ages

ISBN: 978-0-684-31595-9

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thames & Hudson Dictionary of the Italian Renaissance, The

ISBN: 9780500201916

Toàn văn sẵn có

10
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Essentials of Global Politics

ISBN: 9780340816912

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jensen, De Lamar

Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World

ISBN: 978-0-684-31423-5

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Blackwell Dictionary of Political Science

ISBN: 0631206957

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe as a Global Actor: the (Un)Holy Trinity of Economy, Diplomacy and Security

Pomorska, Karolina ; Vanhoonacker, Sophie

JCMS: Journal of Common Market Studies, September 2015, Vol.53, pp.216-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12272

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative public diplomacy: Message strategies of countries in transition

White, Candace ; Radic, Danijela

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.459-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redirecting US diplomacy.(American Power in Transition)

Goodby, James ; Weisbrode, Kenneth

Parameters, Winter, 2013, Vol.43(4), p.27(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Diplomacy

David Braunschvig, Richard L. Garwin, and Jeremy C. Marwell

Foreign Affairs, Jul/Aug 2003, Vol.82(4), pp.156-164

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20033655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDiN Quarterly - Trends in Public Diplomacy: June, July and August 2011

Leight, Naomi ; Chan, Rachel ; Krasnodebska, Molly

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2011, Vol.7(4), pp.299-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2011.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Parliament's Diplomacy - a Tool for Projecting EU Power in Times of Crisis? The Case of the Cox-Kwasniewski Mission

Nitoiu, Cristian ; Sus, Monika

Journal of Common Market Studies, Jan 2017, Vol.55(1), pp.71-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219886 ; E-ISSN: 14685965 ; DOI: 10.1111/jcms.12440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in Diplomacy

Bátora, Jozef

JCMS: Journal of Common Market Studies, July 2013, Vol.51(4), pp.598-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing for European Diplomacy?

Duke, Simon W.

JCMS: Journal of Common Market Studies, December 2002, Vol.40(5), pp.849-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/1468-5965.00400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.329  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (83)
 2. 1960đến1974  (54)
 3. 1975đến1988  (149)
 4. 1989đến2003  (2.174)
 5. Sau 2003  (11.819)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.024)
 2. German  (109)
 3. French  (65)
 4. Spanish  (32)
 5. Portuguese  (23)
 6. Chinese  (12)
 7. Turkish  (9)
 8. Italian  (7)
 9. Korean  (4)
 10. Czech  (3)
 11. Russian  (3)
 12. Polish  (3)
 13. Lithuanian  (2)
 14. Serbian  (2)
 15. Norwegian  (2)
 16. Slovak  (1)
 17. Japanese  (1)
 18. Romanian  (1)
 19. Dutch  (1)
 20. Serbo-Croatian  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Smith, Michael
 3. Islam, Shada
 4. Bulmer, Simon
 5. Pomorska, Karolina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...